Fen Bilgisi Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı, fen bilimleri ve eğitim bilimleri alanlarını kapsayan dört yıllık lisans eğitimi sonunda alanında yetkin fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmektedir. Fen bilimleri ile ilgili fizik, kimya ve biyoloji alanlarında kuramsal ve uygulamalı dersler (laboratuvarlar) verilmektedir. Eğitim bilimleri kapsamında ise öğrencilerin pedagojik eğitimlerini sağlamak üzere yine kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Öğrenciler son sınıfta, bölümümüz tarafından belirlenmiş orta okullara giderek stajlarını yaparlar. Mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bilgiye ulaşma yollarını bilen ve öğretebilen, Fen ve Teknoloji alanındaki bilgileri günlük yaşamında kullanabilen, öğrencinin kendi bilgisini yapılandırmasına imkan veren çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen, bulunduğu sosyal ortamdaki insanlarla etkili iletişim kurabilen, değişime ve gelişime açık, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, demokratik ve etik değerlere saygılı ve bilimi en önemli yol gösterici olarak benimsemiş Fen ve Teknoloji öğretmenleri yetiştirmek.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi TUBA DEMİRCİOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MUZAFFER ÖZCAN

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Bilgiye ulaşma yollarını bilen ve öğretebilen, Fen ve Teknoloji alanındaki bilgileri günlük yaşamında kullanabilen, öğrencinin kendi bilgisini yapılandırmasına imkan veren çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen, bulunduğu sosyal ortamdaki insanlarla etkili iletişim kurabilen, değişime ve gelişime açık, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, demokratik ve etik değerlere saygılı ve bilimi en önemli yol gösterici olarak benimsemiş Fen Bilgisi öğretmenleri yetiştirmek.

Hedef

İyi yetiştirilmiş Fen Bilgisi öğretmenleri mezun etmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Merkezi bir ulusal üniversite yerleştirme sınavı (ÖSYS) yoluyla yerleştirme. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencilerin ÖSYS puanlarına göre yerleştirilmesinden sorumludur.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programın mezunları, ALES sınav sonucu, genel ortalama ve mülakatı içeren "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Sınav Komisyonu" yönetmeliğine göre belirlenen değerlendirme sürecini geçmeleri halinde aynı veya ilgili alanlardaki lisansüstü çalışmalara başvuru yapabilirler.

Staj

Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ortaokulda 4. sınıftan başlayarak 2 yarıyıl staj yapmaktadırlar.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Öğrenciler gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında (TEMA, LÖSEV, TEV, AÇEV vb.) çalışmakta veya fen derslerinde uygulama yapmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenciler eğitim fakültesinde kontenjanı verilen bir bölümde çift anadal veya yan dal yapabilmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler.