Elektronik Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Elektronik Teknolojisi Programı, endüstride kullanılan elektronik devrelerin tasarımı, yapımı, ölçümleri ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir programdır. Bu programda temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra sayısal tasarım, mikro-denetleyiciler ve güç elektroniği gibi elektronik alanına özgü dersler verilmektedir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir. Elektronik Teknolojisi Programı mezunları; bilgisayar ve günümüz teknolojisi doğrultusunda geliştirilen teknik cihazların; bakım, onarım, kontrol, üretim yönetimi başta olmak üzere çok geniş bir alanda çalışma olanağı bulabilirler.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Elektronik Teknolojisi Programı´nın ders içeriğiyle öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımının montajını, bakım ve onarımını yapmayı; ölçü aletlerini, bilgisayar ve sanayi için hazırlanmış güncel yazılım programlarını kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizmeyi ve okumayı, sanayi makinelerinin bilgisayar ile elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gerektiğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor ile proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. AHMET KARAKUŞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Abdülvahap SAYGIN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. MAHİR CAN KAÇAR

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. AHMET KARAKUŞ

Amaç

Elektronik teknolojisi alanında mühendis ile teknisyen arasında teknisyenden daha çok teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip ara eleman yetiştirmektir.

Hedef

Sektörün ihtiyacı olan teorik ve pratik becerilere sahip ve bu becerileri azami oranda kazanmış elemanlar yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) Temel Yeterlilik Testinden(TYT) yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırılabilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Elektronik Teknikeri

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim ve öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Öğrencilerin YÖK´Ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı ile lisans diploması alma hakları vardır. Mezun olan öğrencilerimiz, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Öğretmenliği, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Uzay Mühendisliği gibi fakültelere dikey geçiş yapabilmektedirler.

Staj

30 iş günü zorunlu staj vardır.

Uygulamalı Ders

Staj ve İş yeri eğitimi hariç programdaki derslerin %65'i teorik ve uygulamalıdır. Derslerin uygulamalı bölümlerinde laboratuvar ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda 3+1 eğitim modeli uygulanmakta olup dördüncü yarıyılda isteyen ve şartları sağlayan öğrenciler programın yönlendirdiği bir işyerinde İş Yeri Eğitimi yapabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Mezun olduklarında tekniker ünvanı alırlar. Kamu kurum ve kuruluşları, Endüstriyel Elektronik konusunda üretim yapan fabrikalar, Elektrik-Elektronik cihazların kurulması, bakımı, onarımı, Endüstriyel Kontrol uygulamaları ve Elektronik cihaz kullanan tüm özel kuruluşlar.