İstatistik

Lisans Programı - Fen-Edebiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

İstatistik yaşamın her alanında verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini, yorumlanmasını ve sunulmasını inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır. İstatistik bilimi, mühendislik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, ekonomiden halkla ilişkilere kadar geniş bir yelpazede uygulanmaktadır. Küresel rekabet koşullarında tüm özel ve kamu kurumları, üretim ve ürün geliştirme süreçlerinde, toplam kalite yönetimi sürecinde, piyasa ve pazar araştırmaları sistem güvenirliliği ve deney tasarımı gibi alanlarda istatistik biliminin araçları kullanılır. Ayrıca sigortacılık, bankacılık, finans, aktüerya ve risk yönetimi, borsa, karar destek sistemleri, sağlık ve deprem araştırmaları başta olmak üzere birçok alanda istatistikçilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Amacımız bu ihtiyaca cevap verecek İstatistik bilimine uygun temel matematik kuramları, istatistik teorisi, olasılık ve stokastik süreçler, istatistik kuram ve yöntemleri, zaman serileri analizi, istatistik bilgi sistemleri ve bilgisayar ağları ve yapay zeka, istatistiksel kalite kontrol ve Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma ve Yalın Üretim Yaklaşımının yanında istatistikte optimizasyon yöntemleri ve Yöneylem Araştırması, veri madenciliği, deney tasarımı ve variyans analizi, bulanık mantık ve istatistik uygulamaları, Risk Analizi gibi teknik alanlardaki bilgi ile sosyal bilimlere ait temel bilgiyi öğrencilere en iyi biçimde aktarmaktır. Bölüm Olanakları: o Yandal o Çift anadal o Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) o Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı Kariyer Olanakları Bölüm mezunları; bankalar, bakanlıklar ve müsteşarlıklar, kamudaki değişik genel müdürlükler, sigorta şirketleri, Silahlı Kuvvetler, yazılım şirketleri, halkla ilişkiler şirketleri, istatistik araştırma merkezleri, üniversiteler, lojistik şirketleri, otomotiv ve diğer endüstriyel sektörlerde istatistiksel süreçlerden sorumlu uzman yardımcısı, uzman olarak görev yapabilirler. Kariyer gelişimine paralel olarak yöneti

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bölümümüz, öğrencilerini tecrübeli akademik kadrosu ve zengin kütüphane imkânlarıyla Türkiye’nin ve dünyanın yarınlarına en iyi şekilde hazırlamak idealiyle hizmet vermektedir. Bölümümüz, dünyadaki çağdaş gelişmeleri yakından takip eden ve kendisini devamlı yenileyen bir anlayışla hareket ederek, öğrencilerimize iyi bir alan bilgisi vermeyi birinci hedefi olarak görmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak imkân ve fırsatları temin etmeye kararlıyız. Öğrencilerimizi hazır bilgiyi öğrenerek olduğu gibi kullanan değil; sorgulayan, eleştirebilen ve bilgi üreten bir anlayışla yetiştirme gayreti içindeyiz. Bölümümüzde okutulan derslerin muhtevası, günümüz toplumunun ihtiyaç ve beklentileri ile dünyadaki en gelişmiş üniversitelerdeki ders programları göz önünde bulundurularak titiz bir dikkatle hazırlanmıştır. Böylece öğrencilerimiz, tecrübeli ve sahasında tanınmış öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla aydınlık bir geleceğe yürümektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MAHMUDE REVAN ÖZKALE

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. NİMET ÖZBAY

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MAHMUDE REVAN ÖZKALE

Amaç

İstatistik Bölümü olarak amacımız karşılaşabileceği sorunlar karşısında çözüm üretebilecek, sayısal ve istatistiksel kavrayışa sahip, istatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi yeteneğine sahip, istatistiksel analiz yöntemlerini kullanabilen istatistikçiler yetiştirmektir.

Hedef

Bölümümüz, dünyadaki çağdaş gelişmeleri yakından takip eden ve kendisini devamlı yenileyen bir anlayışla hareket ederek, öğrencilerimize iyi bir alan bilgisi vermeyi birinci hedefi olarak görmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

İstatistikçi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

yok

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Staj süresi 30 iş günüdür. TÜİK ve bankalar başta olmak üzere istatistik alanı ile ilgili olan tüm kurumlar.

Uygulamalı Ders

Bölümümüzde İSB 251 Matematica ile istatisiiksel uygulamalar, İSB 321 Regresyon Analizi, İSB 351 Hesaplamalı İstatistik, İSB 365 Matlab ile İstatisitksel Uygulamalar, İSB 322 İstatistiksel Kalite Kontrol, İSB 334 İstatistiksel Paket Programlar, İSB 423 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz I, İSB 42 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz II dersleri uygulamalı derslerdir

İş Yeri Eğitimi

Öğrencilerin üniversitede edinmiş oldukları bilgileri uygulamaya aktarmalarına katkı sağlayacak istatistiksel çalışmalar.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/ Yan Dal programı vardır.

İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları; bankalar, bakanlıklar ve müsteşarlıklar, kamudaki değişik genel müdürlükler, sigorta şirketleri, silahlı kuvvetler, yazılım şirketleri, halkla ilişkiler şirketleri, üniversiteler, lojistik şirketleri, otomotiv ve diğer endüstriyel sektörlerde, istatistiksel işlemlerden sorumlu uzman yardımcısı uzman ve yönetici olarak görev alabilirler.