Gıda Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

1970 yılında kurulmuş olan bölümümüz, 1987 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1994 yılında ise Gıda Mühendisliği adını almış olup, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim dalında yürütülen tezli yüksek lisans programında yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Genel olarak gıda hammaddelerinin uygun teknik ve hijyenik koşullarda işlenerek değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, proses tasarımı, gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin sağlanması, raf ömrünün uzatılması, atıkların/artıkların değerlendirilmesi, gıda bileşenleri, gıdanın objektif ve duyusal analiz yöntemleriyle besin değerinin, kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Bölümümüzde alanlarında uzman ve çoğunluğu yurtdışı eğitimli 10 profesör, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 14 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde 10 adet analiz ve 4 adet araştırma ve uygulama laboratuvarları hizmet vermektedir. Üretime yönelik kurulmuş olan pilot işletmelerde süt ürünleri, şarap, salamura zeytin, zeytinyağı, reçel, salça, et ürünleri, unlu mamüller üretierek, araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim dalımız mezunları Gıda Mühendisliğinde yüksek lisans derecesi almaktadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Güvenli ve kaliteli gıda üretimini, sürekliliğini, kontrolünü sağlayan, sistem tasarımı yapabilen, alanındaki birikimini gıda endüstrisine ve toplumun yararına sunan, meslek etiğine sahip yüksek gıda mühendisleri yetiştirmek; yürüttüğü bilimsel projeler, yayınlar ve diğer bilimsel aktivitelerle gıda mühendisliği alanına katkıda bulunmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HÜSEYİN ERTEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN BENLİ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN BENLİ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. SERKAN SELLİ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ERDAL AĞÇAM

Amaç

Gıda Mühendisliği alanında Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin Gıda Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedef

Gıda sanayinin farklı alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasında, gıda mühendisliği alanında yapılan bilimsel çalışmalarla ve bu çalışmaların öğrencilere, gıda endüstrisine ve topluma aktarılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam ederler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan ögrencilere Gıda Mühendisliği yüksek lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ile bir yazılı ve mülakat snavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda doktora programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yatay Geçiş ve Erasmus+ yolu ile programın değişim olanakları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Kamu ve Özel sektörde Gıda Yüksek Mühendisi olarak istihdam edilir.