Okul Öncesi Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Ülkemizde ve dünyada okul öncesi eğitimin bireylerin gelişimi ve toplum için oldukça önemli olduğu kabul edilmekte ve okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı´nın temel amacı, anaokulları ve ilköğretim okulu anasınıfları için temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara sahip okul öncesi öğretmen yetiştirmektir. Mezunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve anasınıflarında çalışırken bir kısmı da özel sektörde (özel kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde ve özel okulların anasınıflarında) görev almaktadır. Ana bilim dalımız 1997-1998 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini kabul etmiş, 2001-2002 eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretime öğrenci almıştır. Yine 2001-2002 eğitim öğretim yılında yüksek lisans, 2007-2008 yılında ise doktora programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Ana bilim dalında 1 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi (6´sı 35. madde kapsamında) bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip, uygulamada deneyimi olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Programda; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, öğretmenlik uygulaması, genel kültür ve alan seçmeli dersleri bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. ŞULE ERDEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA YAŞAR

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ÖZKAN ÖZGÜN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. EBRU DERETARLA GÜL

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. İNANÇ ETİ

Amaç

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı‟nın temel amacı, anaokulları ve anasınıfları için temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara sahip okul öncesi öğretmeni yetiştirmektir. Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip, uygulamada deneyimi olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Programın amacı, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen, gelişime ve değişime açık, çevre, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, çocukların bireysel özelliklerine uygun eğitim verebilen, demokratik ve etik değerlere saygılı ve bilimsel bilgiler ışığında ilerleyen okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.

Hedef

Fakültenin vizyonu ve misyonunda doğrultusunda demokratik, laik, hukukun üstünlüğünü her Şeyin üstünde tutan, Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı, insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu, bireyleri arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç gibi ayrımcılığa karşı, T.C. Anayasasıyla tanınan her tür görüş ve düşünceye saygılı, barışçıl, yenilikçi, özgürce düşünme ve uygarca tartışma ortamının yer aldığı, her zaman sorumluluklarının bilincinde, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunan, barışçı, üretken ve uyumlu kuşaklar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalında, toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara duyarlı, bu ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen bir öğretim hizmeti sunabilen, bu sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik projeler ve topluma hizmet uygulamaları geliştirebilen, mesleğin etik değerlerini benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda topluma rol modeli olabilecek öğretmenler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Okul Öncesi Eğitimi lisans diploması verilmektedir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü eğitim yapabilirler.

Staj

Öğrenciler 7. ve 8. yarıyılda MEB'e bağlı okullarda staj uygulamalarını, öğretim üyelerinin süpervizörlüğünde gerçekleştirmektedirler. Lisans programı öğrencilerimizin sahada tecrübe kazanmaları için iki dönem Öğretmenlik Uygulaması dersi ana bilim dalımızca sunulmaktadır. Öğrencilerin resmi staj uygulamalarını gerçekleştirebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ile işbirliği yapılmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğrencilerin resmi staj uygulamalarını gerçekleştirebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ile işbirliği yapılmaktadır.

Uygulamalı Ders

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi uygulamaya dayalı sosyal çalışmaları içermektedir.

İş Yeri Eğitimi

Uygulamaya yönelik derslerin son sınıftaki yoğunluğu ile öğrenciler meslek hayatına hazırlanmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Lisans öğrencilerimize Sınıf Öğretmenliği ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programlarında Çift Anadal Programı yapma fırsatı sunulmaktadır. Öğrenciler her iki durum için ayrı bir diploma almaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar yoğunluklu olarak Milli Eğitim Bakanlığına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kamu ve özel anaokulları, kreşler, gündüz bakım evleri ve ilköğretim bünyesindeki anasınıflarında istihdam edilmektedirler.