Bilgisayar Teknolojisi

Ön Lisans Programı - İmamoğlu Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve B.30.0.EBÖ.101.02.05-333 sayılı yazılarıyla kurulmuş ve 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bilgisayar Teknolojisi programına öğrenci alınmıştır. Yüksekokulumuz, Adana ili, İmamoğlu ilçe merkezinde bulunmaktadır. Toplam kapalı alan 1629 m2 olup, 1 adet bilgisayar laboratuarı (30 adet bilgisayar), 1 adet kütüphane, 5 adet derslik,1 adet kantin ve 1 adet yemekhane bulunmaktadır. Bilgisayar Teknolojileri günümüzde her alanda kullanılmaktadır. Büyük şirketlerin yanında orta ve büyük ölçekli hatta küçük ölçekli işletmeler bilgisayar teknolojisinden yararlanmaktadır. İmamoğlu Meslek Yüksekokulunda "Bilgisayar Teknolojisi" Programından mezun gençler Ülkemizin her yerinde bu alanda iş imkanı bulabileceklerdir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bilgisayar Teknolojisi Programı, sektörde ihtiyaç duyulan ara eleman açığını kapatmak amacıyla, yüksek vasıflı, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, toplumsal sorumluluk sahibi, bağımsız düşünce yeteneği gelişmiş, pratik tecrübesi yanında kuvvetli bir teorik bilgi ile bu bilgiyi uygulama kabiliyetine ve becerisine sahip olan ve özgüven sahibi teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. TAMER DOĞAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. DİLEK ALAGÖZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. DİLEK ALAGÖZ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. İLYAS ÖZOĞUL

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. FERAY KARABÜYÜK

Amaç

Bilgisayar teknolojisi programının amacı,işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli teknik eleman gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilere teorik bilgiler ile pratik uygulamaların birlikte verilerek, öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun ara elemanlar yetiştirmektir.

Hedef

Programin hedefi, fen bilimleri, matematik gibi sayısal ve uygulama içeren alanlar ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen, değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Bilgisayar alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip bireyler yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Lise diplomasına sahip, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, programa yerleştirilirler. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca Bilgisayar Teknolojisi programına, üniversitenin belirlediği kontenjan ve kriterler çerçevesinde yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön lisans/ Tekniker

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere gaz ve tesisatı teknolojisi teknikeri alanında önlisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, DGS(Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek başarı durumları ve puanlarına göre YÖK'ün ilgili mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler. DGS sınavı ile kazanılabilecek bölümler: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliğ, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri. Bunlara ek olarak Bilgisayar Teknolojisi bölümü mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı (Dgs) İle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programlarına DGS ile geçiş hakkı bulunmaktadır.

Staj

Stajlar Okul Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır ve staj süresi program şartnamesine bağlı olarak 30 iş gününden az olamaz. Stajın ilk yılın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Aksi takdirde öğrenci bir yarıyıl veya bir yıllık haklarını kaybedebilir. Bilgisayar Teknolojisi Programı öğrencilerinin sektör temelli eğitim çalışmalarının amaçları aşağıdaki gibidir: - Birinci ve ikinci yıl derslerinde öğretilen mesleki bilgileri staj sırasındaki uygulamalarıyla geliştirmek ve pekiştirmek. - İş hayatına başladıktan sonra çalışacakları olası iş alanlarındaki organizasyon, düzen ve sistemleri iyi tanımak. - İşletmelerde Bilgisayar Teknikeri olarak üstlenecekleri yetki ve sorumlulukları tanımak, üst ve alt kademelerden sorumlu personel ile uyumlu çalışma alışkanlığı kazanmak ve iyi bir yönetici olmak, aynı zamanda iyi bir istihdam ortamı hazırlamaktır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bilgisayar Teknolojisi programı öğrencileri; yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

İstihdam Olanakları

Program mezunları, 'Bilgisayar Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, bilgisayar ağlarının kurulmasında, bilgisayarların bakım ve onarımının yapılmasında, işletim sistemlerinin kurulmasında, bilgisayar yazılımlarının yazılmasında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır. Sanayi Kuruluşları, Bilgisayar Pazarlama ve Teknik Destek Firmaları, Lojistik Firmaları, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları, Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri gibi çeşitli sektörlerde sistem destek uzmanı, bilgisayar teknisyeni, teknoloji pazarlama uzmanı gibi görevlerde çalışabileceklerdir.