Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programı 1984-1985 öğretim yılından itibaren devam etmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalı da 2016 yılına kadar bu programın bir parçası olmuştur, 2016 yılından itibaren ise yine aynı Enstitü bünyesinde ayrı bir program olarak varlığını sürdürmektedir. Bu programda bilimsel araştırma ve istatistikle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda tercih edebilecekleri alanla ilgili seçmeli dersler bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı yüksek lisans programında görev alabilecek kadrolu ve tam zamanlı olarak çalışan, 2 profesör doktor, 3 doçent doktor ve 5 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Programın kadrosunda bulunan öğretim üyeleri uzmanlaştıkları özel çalışma alanları sayesinde (örneğin; okul danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, çift ve aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı…vb.) yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin farklı konularda donanımlı olmalarına katkı sağlamaktadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu yüksek lisans programı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalına ait üçü zorunlu, diğerleri seçmeli çok sayıda dersi içermektedir. 1. ve 2. yarıyıllarda bilim dalında yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler üçü zorunlu olmak koşuluyla en az 7 ders (21 kredi) almak durumundadırlar. Ayrıca 2. Yarıyılda kredisiz bir ders olan “Seminer” dersini de almak zorundadırlar. 3 ve 4. yarıyılda ise öğrenciler tez çalışmalarını yapacaklardır. Zorunlu dersler bilimsel araştırma ve istatistik bilgi ve becerilerini geliştirmeye, seçmeli dersler ise bu bilim alanının içerdiği yeterlilikleri kazandırmaya yöneliktir. Öğrenciler yüksek lisansı bitirdiklerinde diplomalarında alan olarak “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” yazmaktadır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Fen Edebiyat Fakülteleri’nin Psikoloji bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. FULYA CENKSEVEN ÖNDER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. İSMAİL SANBERK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MERAL ATICI

Oryantasyon Sorumlusu

Ahmet TOGAY

Amaç

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile genel olarak, ilgili alanda çalışanların lisans eğitimi ile elde ettikleri bilgileri akademik olarak zenginleştirmelerine, kendilerini araştırma ve uygulama açısından geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. . Ek olarak bu program bu alanda çalışan bireylerin hem teorik hem de uygulama yoluyla bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık becerilerini ileri düzeye taşımalarını amaçlamaktadır.

Hedef

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı gerek eğitim gerekse de diğer kurumlarda (adalet, endüstri, sağlık, rehabilitasyon vb.) verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin kalitesinin artmasında ve Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarının çağdaş bir yapı ve işleve kavuşturulmasında, yetiştirdiği uzmanlarla katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere PDR Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

En az yedi ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS'yi tamamlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj zorunluluğu yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yoktur.

İstihdam Olanakları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik yüksek lisans programından mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında uzman psikolojik danışman unvanı ile çalışabilmektedirler.