Peyzaj Mimarlığı

Lisans Programı - Mimarlık Fakültesi


Temel Bilgiler

Peyzaj Mimarlığı Programı Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı disiplinlerini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, yenilikçi kadrosu ile eğitim ve öğretim, araştırma ve uygulama alanlarında öncü bir bölüm olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bölümün öz görevi, geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen Peyzaj Plancıları ve Peyzaj Tasarımcıları ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Programın amacı; geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen Peyzaj Plancıları ve Peyzaj Tasarımcıları ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ZERRİN SÖĞÜT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL ÜNLÜKAPLAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HAKAN ALPHAN

Staj Koordinatörü

Arş.Gör.Dr. HALİL DUYMUŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Nermin Merve YALÇINKAYA

Amaç

Programın amacı; geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen Peyzaj Plancıları ve Peyzaj Tasarımcıları ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Hedef

Programın amacı; geleceği yönlendirmek üzere çevreyi, doğayı, yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen Peyzaj Plancıları ve Peyzaj Tasarımcıları ile bilim adamları yetiştirmek ve araştırma-uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Peyzaj Mimarlığı diploması alır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenci en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanır. Mezun olma hakkını kazanmış öğrencilere ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 36 ncı madde hükümlerine göre diploma verilir. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bölüm stajları 22 (yirmi iki) iş günü şantiye ve 22 (yirmi iki) iş günü büro stajı olmak üzere iki adettir. Öğrenci, bölümde geçirdiği 4. ve 6. Yarıyılların tamamlanmasının ardından gelen yaz tatili döneminde stajlarını tamamlar.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Mevlana, Farabi ve Erasmus gibi yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programları mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Peyzaj Mimarlığı Programı mezunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Birimleri, İller Bankası, Karayolları ve DSİ Genel Müdürlükleri, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi kamu kuruluşlarının Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Stratejik Çevresel Değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Peyzaj Mimarları, özel sektör bağlamında gerek çalışan olarak ve gerekse kendi adına; Planlama ve Tasarım Büroları, Peyzaj Uygulama Müteahhitlik Firmaları yanında Yapı Denetim Kuruluşları, Turizm Tesisleri, Ulusal ve Uluslararası Çevre Örgütlerinde çalışma olanağına sahiptir.