İşletme

Lisans Programı - Kozan İşletme Fakültesi


Temel Bilgiler

İşletme programı, ulusal ya da uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu çerçevede, öğrenciye işletmelerdeki sorunların tanımı ve çözüm yolları konusunda araştırmacı ve çözümsel perspektifler kazandıracak, girişimcilik niteliklerini, iş kurma ve yönetme yetkinliklerini geliştirecek program uygulanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İşletme yönetiminin temel konularını, kuramsal modellerini,istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmeyi, yorumlamayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve uygulamayı; birey ve ekip çalışmalarında yüksek performans göstermeyi; etkin iletişim kurmayı; iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci taşımayı sağlayan bilgi, beceri ve bilinci kazandırmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MURAT İSMET HASEKİ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BAŞAK GÜL AKAR

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi AYŞE İPEK KOCA BALLI

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Öğretmen ABDURRAHMAN KÜTÜK

Amaç

İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.

Hedef

Kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, temel işletmecilik bilgilerine hakim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen öğrenci yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

İşletme lisans derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerini sürdürebilirler.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bilgi İşlem Teknikleri, Girişimcilik ve Gönüllülük Çalışması dersleri uygulamalı derslerdir.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenciler Erasmus ve Farabi değişim programlarından yararlanabilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu ve özel sekttör kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, kontrollörlük görevlerinin yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölümümüz mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.