Sağlık Fiziği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sağlık Fiziği Bölümü nükleer, diyagnostik ve tedaviye ait medikal fizik alanında ve sağlık fiziğinde geniş kapsamlı eğitim sunar. Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar medikal merkezlerde, ulusal laboratuvarlarda ve üniversitelerde ve medikal ve nükleer teknoloji endüstrisinde öğretmek, araştırma yapmak ve klinik fizikçi konumunda çalışmak üzere yetiştirilirler. Sağlık fizikçileri profosyenel olarak medikal merkezlerde kanser hastalarının radyasyonla tedavisine, ileri medikal görüntülemeye ve diyagnostik uygulamalara veya ilgili araştırmaya ve öğrenime katkıda bulunurlar. Nükleer endüstriyel donanımın, hastanelerin veya laboratuvarların radyasyondan korunma programlarını işletebilirler veya iyonlaşma radyasyonunun ölçümü konusunda araştırma yapabilirler (dozimetreler). Sonuçların değerlendirilmesi ve başvuranların yerleştirilmesi ÇÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Fiziği Bölümü´nün takdir/değerlendirmesindedir. ÇÜ SAGBİLE kotaları doldurmama insiyatifine sahiptir. Başvuru koşullarını sağlamak programa kabul edilmeyi garanti etmez. Başvurular ilgili enstitünün Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. Sonuçlar başvuru programında bulunabilir. Başarılı olan başvuru sahipleri takip edilecek yolları "Sonuç ve Kayıt" bölümünde bulabilirler.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Sağlık Fiziğinde Yüksek Lisans derecesi sağlar. Sağlık Fiziğinde yüksek lisans değerli ve zahmete değen bir nihai program olup bu alanda birçok iş olanağı sağlar. Medikal tedavi, medikal görüntüleme, radyolojik fizik ve dozimetreler konusunda öğretecek/bilgi verecek şekilde eğitim mümkün olmaktadır. Sağlık Fiziği uygulamalı fiziğin bir branşıdır. Fiziğin kavramlarını ve yöntemlerini insan hstalıklarının teşhis ve tedavisine yardım için kullanır. ÇÜ Sağlık Fiziği Bölümü radyolojik fizik, radyoterapi fiziği, nükleer tıp fiziği ve dozimetre konularında ve fonksiyonel, anatomik ve aracı medical görüntüleme konularında tezli yüksek lisans eğitimi sunmaktadır. Ultrasonografi, magnetic rezonans gibi farklı uygulama yöntemleri müfredat ve araştırmanın içindedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. IŞIL ÖCAL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Sağlık Fiziği alanında birinci öğretim programlarına değişik nedenlerle katılamayan öğrencilere, ilgili alanda bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak ve var olan bilginin hastane ortamında uygulanarak nasıl kullanılacağını öğretmektir.

Hedef

Türkiye ve Avrupa Birliğinde, tıp bilimleri içerisinde gelişmeye açık bir dal olan Sağlık Fiziği ile bilime yenilik katmayı sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu program "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde yarışa dayalı bir programdır. Başvurular, ALES, ÜDS, Lisans mezuniyet not ortalaması, mülakat sınav notu, sağlık fiziğinde staj/ araştırma tecrübesi, referans mektubu ve konuyu neden çalışmak istediğini ifadesinin birlikte değerlendirilmesi sonucuna göre değerlendirilir. Sağlık Fiziğinde yüksek lisans çalışması için en iyi hazırlığın Fizikte lisans eğitimi olduğu varsayılmasına rağmen fizikte yan dal yapmış nükleer mühendislik, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği veya kimya mühendisliği mezunları da programa kabul edilir..

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sağlık Fiziği (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Programın içerisinde staj programı da vardır, öğrenciler sağlık fiziği alanında klinikte staj programını yapmaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

ÇU Sağlık Fiziği Bölümü´nde yüksek lisans çalışmaları öğrencileri öğrenime, araştırmaya ve hastanelerde, medikal merkezlerde , ulusal laboratuvarlarda, üniversitelerde ve hükümete ait düzenleyici kurumlarda klinik fizik hizmetlerine hazırlar. İsterlerse doktora yaparak akademik hayatlarına devam ederler. Sağlık Fiziği programının en fazla ehemmiyet verdiği konular radyolojik fiziktedir. Radyoloji fizikçileri profesyonel olarak örneğin, kanser hastalarının radyasyonla tedavisine, ultrasonografi, PET, CT ve MRI gibi ileri diyagnostik görüntüleme yöntemlerine ve ilgili araştırma, öğrenim ve kalite güvenliği (QA) konularına katılıp işbirliği yaparlar.