Makine

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Makine Programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da normal öğretimle eğitime başlamıştır. Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer MAKİNE TEKNİKERİ yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. GÜLŞEN GÜZEL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. GÜLŞEN GÜZEL

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. GÜLŞEN GÜZEL

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Mert KARALAR

Amaç

Makine programında eğitim 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Programın amacı piyasada ihtiyaç olan teknik ara elamanı yetiştirmektir.

Hedef

Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda her türlü makine tasarımını yapabilen, Konstrüksiyon açıklamalı montaj, imalat resimlerini çizebilen, CAD programlarını uygulayabilen bilgilerle donatmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) Temel Yeterlilik Testinden(TYT) yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırılabilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Makine Teknikeri

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı birer MAKİNE TEKNİKERİ yetiştirmektir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Buradan mezun öğrencilerimiz, DGS sınavları ile Makine ile alakalı lisans programlarına ayrıca Açık Öğretim fakültelerinin ilgili Lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Staj

30 iş günü zorunlu staj vardır.

Uygulamalı Ders

Staj ve İş yeri eğitimi hariç programdaki derslerin %65'i teorik ve uygulamalıdır. Derslerin uygulamalı bölümlerinde laboratuvar ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda 3+1 eğitim modeli uygulanmakta olup dördüncü yarıyılda isteyen ve şartları sağlayan öğrenciler programın yönlendirdiği bir işyerinde İş Yeri Eğitimi yapabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Bir Makine Teknikeri her türlü talaşlı/talaşsız üretim ve teknik hizmet faaliyetinin yürütüldüğü her kamu/özel sektörde istihdam edilebilir. İmalat sektörünün yükselen bir müteharrik güç olması ve CNC tezgahlarının modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle Makine Teknikeri bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur. Bunlar iş takip, kalite kontrol, programlama, işlem planlama, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyon ve teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilirler. Yeterli bilgi ve beceri birikimi sağlayan ve kendine güvenenler kendi işini kurabilirler.