Ağız ve Diş Sağlığı

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencisini alarak eğitime başlamıştır. Sadece I. Öğretim eğitim programı mevcuttur. Bu programda, diş hekimi tarafından gerçekleştirilen tedavi esnasında diş hekimine yardımcı olan ve ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasını sağlayan yetkili teknik personel yetiştirilmesi amaçlanır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre öğrenci alınmaktadır. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe´dir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. KORAY SOYGUN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Nazlı AYDIN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. Nazlı AYDIN

Amaç

Ağız ve Diş Sağlığı Programının amacı; Diş hekimlerine yardımcı olabilecek, hastaların klinik ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir. Ağız diş sağlığı teknikeri, diş hekimi tarafından düzenlenen diş ve çene rahatsızlıklarının tedavisi esnasında diş hekimine yardımcı olan ve ağız diş sağlığı bilincinin geliştirilmesi için gerekli temel bilgilerin hastaya aktarılmasın sağlayan yetkili teknik personeldir.

Hedef

Dental terminolojiyi bilir. ,Diş hekimi ve laboratuar teknisyeni arasında iletişimi sağlayacak dental bilgiye sahip olur. Diş hekimi muayene ve kliniklerinde hastaları yönlendirir ve işleyişi sağlar. Diş hekimliği cihaz ve aletlerini tanır.Diş hekimi kontrolünde klinik cihaz ve aletleri kullanır.Klinik cihaz ve aletlerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu yapar. Hastaların dental ünitlere alınması, onların muayene ve tedavileri sırasında dört elle diş hekimliği uygulamasına katılır. Hasta randevularının düzenlenmesine yardımcı olur. Hastaların protetik tedavisi sırasında hekimin alacağı ölçü maddelerini bilir ve bunların hazırlığını yapar. Laboratuvara gönderilecek ölçü, model ve benzeri malzemeleri dezenfekte eder. Alınan ölçülerin laboratuar aşamalarını takip eder. Hasta seanslarını takip eder. Hastaların tedavisi sırasında hekime doğru bir şekilde yardım eder. Hastaların dental restorasyonlarının yapımı sırasında hem kanal tedavisi hem restoratif materyalleri bilir ve bunları hekime sunar. Hastalara oral hijyen eğitimini hekim kontrolünde verir. Hastalarla doğru, etkin ve rahatlatıcı bir şekilde iletişim kurar.Diş hekiminin klinik iş akışına yardım eder.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin programdaki dersleri başarmış olması en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız DGS sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına (Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoenformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Devlet ve Üniversite Hastaneleri´nde staj yapılabilir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, özel kuruluşlarda, devlet hastanelerinde ve diş hekimliği fakültesi kliniklerinde diş hekimine yardımcı olarak çalışabilmektedirler