Yaşlı Bakımı

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Yaşlı Bakım Programı 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci ile Ç.Ü. Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda eğitime başlamıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu´nda eğitime devam edilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) göre veya meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge´leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Yaşlı Bakım Programı´nda 25 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe´dir. Öğrenciler teorik ve uygulamalı derslerini Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu derslik ve uygulama laboratuvarlarında ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´na bağlı Adana´daki Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Huzurevinde yapmaktadırlar. Bu programda, Yaşlı Bakım Hizmetleri´nin verildiği sağlık ve sosyal kurumlarda sağlık teknikeri ünvanıyla çalışmak üzere ara insan gücü yetiştirilmektedir. Bu mezunlar sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin sunulduğu özel ve resmi kurumlarda iş bulabilmektedirler ve evde yaşlı bakım hizmetlerinde bireysel olarak çalışabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AHMET SEBE

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Elif DAĞLI

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. Elif DAĞLI

Amaç

Yaşlı bireylerin yaşama onurlu bir şekilde devam etmesi için Yaşlı Bakım Hizmetleri alanında, sağlık standartlarının gelişimine ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına katkı sağlayan, yaşlının gereksinimlerine yönelik yaşlı bakım hizmetlerini bütüncül yaklaşımla kuramsal bilgi temelinde uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, Atatürk İlke ve Inkılaplarını benimsemiş, sorumluluk sahibi, işbirliği ve kişisel gelişime açık, analitik düşünebilen yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamaktır.

Hedef

Yaşlı bireylere fiziksel bakım vermek. Yaşlı bireylerin sosyal bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak.Yaşlı bireyleri psikolojik yönden desteklemek.Yaşlı bireylerin aktif yaşlanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yardım etmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin programdaki dersleri başarmış olması en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız DGS sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına (Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Devlet, özel ve üniversite hastanelerinde ve huzurevlerinde staj yapılabilir.

Uygulamalı Ders

Hastaneler, Özel hastaneler ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Yaşlı Yaşam merkezleri, Huzur Evlerinde yapabilirler.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Yaşlı Bakımı Programından mezun olanlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri gibi resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilir.