Veterinerlik Patalojisi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2021 yılında açılan Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı, ilk öğrencilerini 2021 Eylül ayında kabul etmiş ve hali hazırda mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencileri bulunan bir programdır. Veterinerlik patolojisi Anabilim Dalı kurulduğu yıldan bu yana yüksek lisans düzeyinde öğrenci yetiştirme yolunda ilerlemektedir. Öğrencilerimiz ile beraber veteriner ve halk sağlığı alanında bilimsel çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve raporlanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Veterinerlik patolojisi yüksek lisans programı alanında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yapabilmeyi ve bu konuda beceri kazanmaları sağlanmaktadır. Bilimsel çalışmalarla ilgili veri toplanması, elde edilen verilerin kayıt altına alınması, veri analizinin yapılması ile bu verilerin yorumlanması konularında bilgi ve beceri kazanmaları ile ilgili uygulamalı eğitim sağlanmaktadır. Anabilim dalında, lisansüstü öğrencilerin uygulamalı laboratuvar çalışmaları yapıp bu konudaki becerilerini geliştirmeleri ve patolojik verilerin değerlendirilmesi için mikroskop ve patoloji uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET HALIGÜR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET HALIGÜR

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet Önder KARAYİĞİT

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Veterinerlik patolojisi tezli yüksek lisans programı kapsamında yüksek lisans düzeyinde veteriner patoloji ile ilgili bilimsel bir çalışmada literatür taranması, veri toplanması, verilerin kayıt altına alınması, verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması ile tartışılması konularında bilgi ve beceri sahibi bilim uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Bu program kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde veterinerlik patolojisi alanında laboratuvar teşhis hizmeti verebilecek, akademik kariyer yapabilmeyi planlayabilen bilim uzmanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, yabancı dil, Lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı ve sözlü sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Veterinerlik patolojisi Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Program, her dönem 30 kredi olmak üzere alan dersleri, seçmeli dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasını içerir. Aldığı dersleri başarıyla tamamlayan ve yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarıyla savunan kişi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Veterinerlik patolojisi doktora programına başvurabilmek için adayların veterinerlik patolojisi yüksek lisans derecesini almaları gerekmektedir. Bu programı tamamlayan öğrenciler veterinerlik patolojisi doktora programına başvurabilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Veterinerlik patolojisi yüksek lisans kapsamındaki uygulamalı derslerde, numune kayıt, numunenin takip edilmesi, dokuların preparat haline getirilmesi ve değerlendirilmesi işlemeleri gerçekleştirilmektedir. Program kapsamında verilen derslerin uygulamaları ve dersle ilgili hastalıkların değerlendirilmesi laboratuvar ortamında yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programın henüz yeni kurulan bir Anabilim dalı olduğundan dolayı değişim olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler farklı alanlarda istihdam edilebilmektedir. Bu alanlar; kamu kurumu, özel kurum, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve ARGE birimleri olabilir.