Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Lisans Programı - Ziraat Fakültesi


Temel Bilgiler

Bölümümüz Tarım Makinaları Kürsüsü adıyla 1970 yılında kurulmuştur. Sonrasında 1977-1989 yılları arasında Tarımsal Mekanizasyon Bölümü ile görev yapan bölümümüz, 1989-2015 yılları arasında Tarım Makinaları Bölümü olarak hizmetlerine devam etmiştir. 2015 yılından itibaren TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ adı ile eğitim öğretime devam etmektedir. Bölümümüzdeki çalışmaların temel amacı; tarımsal üretim için gerekli olan tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, satışı ve pazarlanması, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması için bilgi üretmek ve yaymaktır. Ayrıca, mevcut tarım makinalarının daha verimli kullanılmasını sağlamak, ülkemizde olmayan makinaların tasarım ve imalatını gerçekleştirerek veya diğer ülkelerdeki örneklerini sağlayarak imalatçı ve üreticilere örnekler sunmaktır. Bu amaçlarla bölümümüzün uzmanlık alanları; tarım traktörleri, ergonomi, toprak işleme makineleri, ekim-dikim gübreleme makineleri, sulama makineleri, bitki koruma makineleri, hasat harman makineleri ve hasat sonrası işlemler mekanizasyonu, tarım makinaları işletmeciliği ve planlama, hayvansal üretim teknolojileri, sera teknolojileri ve enerji dönüşüm sistemleri, mekatronik, sürdürülebilir tarım, akıllı tarım ve hassas tarım teknolojileri başlıkları olarak şekillenmiştir. Bölümüzde bireysel, özel ve kamu sektörü ile ortak projeler halinde, ulusal ve uluslar arası araştırma projeleri üretilmekte ve yürütülmektedir. Mezunlarımız kazandıkları uygulamalı mesleki bilgi ve deneyimleri yanında, belirli düzeyde yabancı dile sahip olan, bilgisayar programlarını kullanan, bilgisayar destekli çizim yapma becerisine sahip, gerekli teknolojiyi nerede bulacağını öğrenen, kendini yenileyerek öğrenmeyi öğrenen mühendisler olarak mezun olmaktadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program, bir anabilim dalından oluşmakta ve 7 yarıyıl teorik ve uygulamalı temel bilim ve alan dersleri ile öğrencilerin 8. yarıyılda uygulamalı yaptığı 1 yarıyıl işyeri eğitimini içermektedir. Bölümde; hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası işlemlerde kullanılan makinaların yanısıra tarım teknolojileri, tarımda enerji ve hassas tarım uygulamalarıyla ilgili eğitim, öğretim ve araştırma, tasarım ve imalat çalışmaları yürütülmektedir. Bölümün amacı nitelikli mühendisler yetiştirerek, araştırma ve uygulama faaliyetlerine imkan sağlayarak bilgi düzeyini yükseltmek ve konuyla ilgili sorunlara planlı şekilde çözüm arayarak modern tarım ve endüstri kesiminin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunları ilgili kamu kurumlarında; traktörler ve tarım makinaları imalat, pazarlama ve satış sektöründe, mühendislik hizmetlerinde, eğitim ve öğretim kurumlarında, toprak işleme, ekim-dikim ve bakım, bitki koruma, sulama ve hasat-harman, hasat sonrası makinalar ve teknolojiler ile ürün işleme teknolojileri, sera konstrüksiyonu, donanımı, tasarımı, imalatı ve otomasyonuyla ilgili kurumlarda, yenilenebilir enerji sistemleri imalat ve işletmeciliği ile hayvancılıkta kullanılan makine ve teknolojilerin imalat ve işletmeciliği-yönetimi, iş güvenliği ile enerji verimliliği uzmanlığı gibi çalışma alanlarına sahiptirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ZELİHA BEREKET BARUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. TUNAHAN ERDEM

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. KUBİLAY KAZIM VURSAVUŞ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. ALİ MUSA BOZDOĞAN

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. ALİ BAYAT

Amaç

PEA-1: Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunları kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında mühendis, danışman, işletmeci ve yönetici kadrolarında görev alır. PEA-2: Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ve diğer ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapar, bilimsel araştırma ve projelerde görev alır, üniversitelerde akademik kariyerlerine devam ederler. PEA-3: Kişisel girişimleri ile tarım makinaları üreten, geliştiren, ithal eden, pazarlayan, bakım-onarım yapan ve/veya diğer tarımsal ticari işletmeler kurabilirler.

Hedef

TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ Bölümümüz Tarım Makinaları Kürsüsü olarak 1970 yılında kurulmuştur. Bölümümüzdeki çalışmaların temel amacı; Tarımsal Üretim için gerekli olan tarım makinalarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması ve korunması için bilgi üretmek ve yaymak, Mevcut tarım makinalarının daha verimli ve konforlu (akıllı makineler, daha fazla hidrolik sistem vb.) kullanımını sağlamak , Ülkemizde olmayan makinaların tasarım ve imalatını gerçekleştirip hizmete sunmak (Bu anlamda bir çok makina bölümümüzde tasarlanarak imal edilmiş ve seri üretime girmesi sağlanmıştır. Mercimek hasat makinaları, çim mekanizasyonuna ilişkin makinalar, fideleme makinaları, narenciye ilaçlama, budama makinaları vb.. makinalar bu anlamda sayılabilir.), Diğer ülkelerde olup ülkemizde bulunmayan makinaların örneklerini sağlayarak imalatçı ve üreticilere sunmaktır (Örneğin ülkemizde ve Bölgemizde ilk kez pnömatik ekim makinaları, ilaçlama makinaları, toprak işleme makinaları vb.. birçok modern tarım tekniğine uygun makina bölümüz tarafından getirtilerek Bölgeye ve Türk Tarımına girmesine öncülük edilmiştir.). Bu amaçlarla birlikte Bölümümüz, yüksek öğretimde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu görevlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda Bölümümüzdeki uzmanlık alanları aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Enerji Dönüşüm Sistemleri, Tarım Traktörleri, Termik Motorlar, Ergonomi, Toprak İşleme Makinaları, Ekim, Dikim, Gübreleme Makineleri, Bitki Koruma Makineleri, Hasat ve Harman Makineleri, Hasat Sonrası İşlem Teknolojileri, Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama, Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Hayvansal Üretim Teknolojileri, Sera Teknolojileri, Mekatronik, Hassas Tarım Teknolojileri, Bilgisayar Destekli Tasarım. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Bölümümüzce hedeflenen yeni araştırma konuları aşağıdaki gibi özetlenebilir; Hassas Tarım: Tarımsal üretim alanında değişken düzeyli girdi uygulaması ile girdi-verim değerlendirmesi ve çevreye duyarlı tarım makinaları uygulamaları, Mekanizasyonda Ergonomi: Tarımsal mekanizasyonda, verimli, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması için makina tasarımı ve optimizasyon çalışmaları, Yeni ilaçlama teknikleri: Düşük çevre riskli ilaçlama teknikleri, Enerji tasarrufu: Örtü altı yetiştiriciliğinde otomasyon ve enerji tasarrufu çalışmaları, Kurutma Mekanizasyonu: Tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutma mekanizasyonu, Mekanizasyon Planlaması: Tarımsal işletmeler için en ekonomik makina parklarının belirlenmesi için çalışmalar, Tarım makinaları imalat sanayi ile ilişkileri ve işbirliğinin geliştirilmesi, Tarım makinaları konusunda bir akreditasyon merkezi alt yapısının oluşturulması. Tarım makinalarında emniyet sistemlerinin geliştirilmesi. Mevcut makinalara akıllı sistemlerin adaptasyonu. Mevcut makinalarda daha fazla hidrolik sistemin kullanılması. Birden çok iş için aynı makinenin kullanılabilirliğini sağlamak. Tarım traktörlerinde yakıt tasarrufu ve emisyon değerlerinin düşürülmesi ile elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak. Yeni nesil malzemelerin tarım makinalarında kullanılmasını sağlamak. Sürdürülebilir tarım teknikleri: Günümüz dünyasında üretimlerin sürdürülebilir olması özellikle doğal kaynakların verimlilik ve sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanması önem kazanmış olup ülkelerin kalkınma hedefleri içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle tarımsal üretimin de sürdürülebilir olması tarım politikalarını planları içindedir. Bölümümüzün üstlendiği ve bugüne kadar uygulamaya önemli bir katkı olarak yerine getirdiği önemli görevlerden bir diğeri tarım makinaları deneyleridir. Bu görevler için üniversitelerin Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümleri 1950'li yıllardan beri yetkilendirilmiş ve bu görevler bölümlerimizce başarı ile yürütülmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ziraat Mühendisi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. Eğitim-öğretimini 4 yıllık fakülte lisans düzeyinde en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Yok

İş Yeri Eğitimi

Programın 8. yarıyılında 17 hafta süresince hafta içi 5 gün (8 saat/gün) programa uygun özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamalı işyeri eğitimi verilmektedir. İşyeri Eğitimi dersinin kredisi, 5+20 (T+U) 30 AKTS'dir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Ziraat fakültesinin, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Bitki Besleme ve Toprak Bilimi, Tarım Ekonomisi Bölümlerinde Çift Anadal ve yandal imkanı, ayrıca Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde yandal ve Çift anadal imkanı mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Tarım ve Orman Bakanlığı Üniversiteler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Belediyeler Tarım Kredi Kooperatifleri Teknokentler Tarım makinaları imalatçıları ve bayileri Gıda makinaları imalatçıları ve bayileri Traktör imalatçıları ve bayileri Bankalar Tarımla uğraşan özel sektör kuruluşları