Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Seyahat hizmetleri üretimi sürecinde bölgemiz ve ülkemiz turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü talebini karşılamaya yönelik meslek elemanları yetiştirmek.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

5.seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. LEVENT SANGÜN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. LEVENT SANGÜN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. LEVENT SANGÜN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. SEVAL RENKAL DIBLAN

Amaç

Genelde turizm sektörü özelde ise seyahat alanındaki ara elaman ihtiyaçlarını karşılayacak meslek mensupları yetiştirmek

Hedef

Mezun öğrencilerimizin turizm sektöründe istihdamını sağlamak Sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda meslek mensupları yetiştirmek

Kayıt Kabul Koşulları

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı YGS-5 puan türüyle ve ilgili meslek liselerinden sınavsız geçle her yıl 40 öğrenci kabul etmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet tarihi MADDE 45 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamamladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Diplomalar ve verilme koşulları MADDE 46 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan öğrencilere, ilgili birime ait ön lisans veya lisans diploması verilir. (2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. (3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvuru her hangi bir süre ile sınır

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavından(DGS) yeterli puan almaları koşuluyla bazı lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Staj

30 iş günü zorunlu staj

Uygulamalı Ders

Bu program öğretim planında uygulamalı dersler yer almaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yandal yapma imkanı vardır.

İstihdam Olanakları

Turizm-Seyahat alanında faaliyet gösteren her türlü işletme ve alt yapılarda (ulaştırma işletmeleri, yer hizmetleri, alanlar ve istasyonlar) Tur operatörleri ve seyahat acenteleri Diğer turizm işletmeleri