Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Muhasebe Programı 2002 yılında ikinci öğretime başlamıştır. 2003 yılından bu yanada normal öğretime ögrenci almaktadır.Ögrenim süresi iki yıldır.Normal ögretimde 60, ikinci ögretimde 50 ögrencilik kontenjanı vardır, 2002-2003 eğitim-öğretim yıllından itibaren de 4702 sayılı kanun gereğince MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları Geliştirme Projesi ile Meslek Liselerinden Sınavsız Geçiş ile öğrenci alınmasına başlamıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Muhasebe programından mezun olan öğrencilere; alan ile ilgili bilgisayar paket programlarını çaliştırabilme, yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama ve becerileri kazanabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri işleyebilmek gibi beceri ve alışkanlıklar kazandırmaktadır.Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler, okul bitiminden itibaren dört yıllık süreyle bir muhasebe bürosunda mesleki çalışma yapmaları ya da bir işletmenin muhasebe biriminde birinci derece yetkili olmaları durumunda, süre sonunda yapılacak sınavı kazandıklarında, Serbest Muhasebeci kazanabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. DİLEK NESRİN KONAKLI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. DİLEK NESRİN KONAKLI

Erasmus Koordinatörü

Ebru CANIKALP

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. EBUBEKİR ALYU

Oryantasyon Sorumlusu

Ebru CANIKALP

Amaç

İşletmelerde Muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef

Bilgi ve becerisi yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, etik değerlere bağlı ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Programa TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. TYT puanı ile tercih yapan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mezunlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında önlisans diploması kazanmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Kamu kurumları ve özel sektörde öğrenciler stajlarını yapabilirler.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında Ofis Programları, Paket Programları, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi gibi uygulaması olan dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj dışında iş temelli öğrenme aktivitesi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörün ilgili bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler.