Anestezi

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

1990-1991 eğitim-öğretim döneminde Anestezi programı eğitime başlanmıştır. Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Anestezi Teknikeri” unvanı ile hekimin yönergeleri doğrultusunda çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimleridir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. Yüksekokulumuzun adı Yükseköğretim Kurulunun 14/09/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanu'nun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d maddesi uyarınca ''ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU'' olarak değiştirilmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YKS) göre öğrenci alınmaktadır.Eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler uygulamalı derslerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´nde yapmaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanı kazanmaktadır. Üniversite, devlet ve özel sağlık kurumlarında iş bulabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. ŞENAY DAĞILGAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. ŞENAY DAĞILGAN

Amaç

Genel anestezi ve bölgesel anestezi uygulama koşullarının öğretilmesi. Ameliyathane, yoğun bakım ve reanimasyon ortamının tanınması, gerekli araç gereç sağlanması, acil ve planlanmış cerrahilerde hastanın hemodinamik stabilizasyonunu ve havayolu güvenliğinin sağlanması vital fonksiyonları, anestezi derinliği ve ilaçların etkileri açısından izlenmesi,yetişkin, çocuk ve yenidoğana kardiyopulmoner resüsitasyon uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması, yetişkin, çocuk ve yenidoğana kardiyopulmoner resüsitasyon uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması ve anestezinin sonlandırılmasının öğretilmesi.

Hedef

Anestezi hazırlığını yapabilmek, temel anestezi uygulamalarını öğrenebilmek, ameliyat sırasında ve sonrasında geleşiebilecek komplikasyonları bilmek,

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin programdaki dersleri başarmış olması en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Anestezi programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Hemşirelik”, “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Devlet ve Üniversite Hastaneleri´nde staj yapılabilir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kliniklerinde yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerin tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağı mevcuttur