Hemşirelik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Program hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip adaylarda bilimsel paradigmalar oluşturan ve mesleki bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilmesini sağlayan bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Program hemşirelikte yüksek lisans derecesine sahip adaylarda bilimsel paradigmalar oluşturan ve mesleki bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilmesini sağlayan 4 yıl/8 yarıyıldan oluşan bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. EVŞEN NAZİK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. SEVİLAY ERDEN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

Amaç

Program insana bütüncül bakış, etik değerler, ileri araştırma, hemşireliğin kavramsal ve kuramsal çerçevesi ve bakım modelleri konularında bilgi üretme, bilgiyi yorumlama ve analiz etmeyi sağlamayı amaçlar. Ayrıca hemşirelikte doktora eğitimi bilimsel paradigmalar oluşturan, mesleğin bilimsel alt yapısını geliştirecek araştırma faaliyetlerini yürüten hemşirelerin yetiştirilmesini sağlayan, öğretim üyeliğine giden yolda önemli bir basamaktır.

Hedef

Hemşirelik Doktora Eğitimi ile eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim alanında eleştirel düşünebilen, sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bilgiyi analiz ve sentez edebilen, araştırma ve geliştirme yöntemlerini kullanabilen, bakımda hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen, kanıta dayalı uygulamaları bakıma yansıtabilen, etik ikilemlere ve değer çatışmalarına duyarlı olan ve uygun çözümler üretebilen dünya standartlarında hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Hemşirelik Doktora programına başvurmak için hemşirelik lisans yada yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Diğer koşullar Çukurova Üniversitesi sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğindeki şartları yerine getirmesi gerekir. Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen doktora ders programından ders alınması, bu derslerin başarılı bir tamamlanması gerekmektedir. Ders dönemindeki derslerini tamamlayan öğrenci, yönetmelikte belirlenen süre içinde doktora yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Ders aşamasının tamamlanmasından sonra danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılması ve bu çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS nin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına post-doktora çalışmaları yapmak yada akademik bir pozisyon için başvurabilirler. Ayrıca mezunlar kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için de başvurabilirler.

Staj

Hemşirelik programında staj bulunmamaktadır. Dersler kapsamında uygulamalar bulunmaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalar, derslerin alanına uygun birim/kliniklerde yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Program mezunları üniversitelerde akademisyen, kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında hemşire, yönetici olarak görev yapabilirler.