Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Ön Lisans Programı - Karaisalı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Teknolojik gelişmeler bireysel yaşamlarla birlikte iş yaşamını da etkilemiştir. Rekabet ortamın değişmesi ve imkanların artmasıyla, rekabet etme yöntemleri de genişlemiştir. Firmalar rekabet edebilmek için her anlamda yetişmiş elemanlar bulundurmakla yetinmeyip, yaptıkları çalışmaları ve ürünlerini daha fazla kitlelere ve daha etkili sunma yollarına başvurmaktadırlar. Bu da reklam, tanıtım, promosyon gibi kavramların doğmasına sebep olmuştur. Etkili tanıtımların ve reklamların gerekliliği alanında uzman yetişmiş eleman ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle grafik tasarımı, web tasarımı, animasyon reklamcılık ve multimedya gibi alanlarda yetişmiş elemanlar, gelişen ve değişen bu teknoloji çağında sektörün vazgeçilmez yapıtaşları haline gelmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Tasarım ve Animasyon alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilen, sektörün alanı ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecek gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış ve alanı ile ilgili sorunlara çözüm üretebilme yeteneğine sahip sağlam karakterli bireyler yetiştirmektir. 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Amaç

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım ve Animasyon Programı’nın amacı, sanatı teknoloji ile bütünleştirerek, her türlü grafik tasarım uygulamasını çağın gerektirdiği ekipmanlar ile yapabilen, konu ile ilgili yazılım ve donanımlara hâkim, desen, illüstrasyon tekniklerini bilen ve uygulayan, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklâmcılık becerileri kazanmış, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmektir.

Hedef

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım ve Animasyon Programı’nın hedefi, program öğrencilerinin güncel grafik tasarım uygulamasını yapabilecek yazılımlar ile eğitim görmelerinin sağlanması. Bu eğitimlerin bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak gerçekleştirilerek öğrencilerin teorik eğitimlerinin pratik eğitim süreçleri ile desteklenerek eğitim sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir. Grup projeleri ile öğrencilerin çoklu ortamlarda çalışma bilincinin geliştirilerek desen, illüstrasyon tekniklerini bilen ve uygulayan, iki boyutlu ve üç boyutlu görsel ürünler ortaya çıkarabilen, metin yazımı ve reklamcılık becerileri kazandırılmış nitelikli eleman olarak yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Lise diplomasına sahip, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak, programa yerleştirilirler. Ayrıca Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programına, üniversitenin belirlediği kontenjan ve kriterler çerçevesinde yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon teknikerliği

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS: 120´dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlar Açık Öğretim Fakültesinin bazı bölümlerine sınavsız kayıt olabilirler ve bu bölümden mezun olarak lisans diplomasına sahip olurlar. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınavına girerek alanları ile ilgili bölümlerde lisans eğitimine devam edebilirler.

Staj

İki ve üç boyutlu animasyonların yapıldığı çizgi film, animasyon sektörlerinde, reklam, afiş, web sayfası arayüzleri, üç boyutlu mimari çizimlerin yapıldığı kurum ve kuruluşlarda 30 iş günü sürer.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders eğitimi bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitim süreci bulunmamamktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus değişim programı bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

İki ve üç boyutlu animasyonların yapıldığı çizgi film, animasyon sektörlerinde, reklam, afiş, web sayfası arayüzleri, üç boyutlu mimari çizimlerin yapıldığı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.