Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği dört yıl/sekiz yarıyıl eğitim veren bir öğretmenlik lisans programıdır. Sosyal bilimlerin pek çok disiplinini içeren zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan bir programı vardır. Arkeolojiden felsefeye, tarihten coğrafyaya, hukuktan siyaset bilimine uzanan bir ders içeriğine sahip olan anabilim dalında ayrıca öğretmenlik formasyonu kazandıran teorik ve uygulamalı eğitim dersleri de mevcuttur. Dört yıllık lisans programı dahilinde öğrencilere alan bilgisi ve öğretmenlik formasyonu kazandırma çabasının yanı sıra, demokratik ve insan haklarına saygılı bir yurttaş profili oluşturmak da hedeflenmektedir. 

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, öğretmen adaylarına kendi alanlarıyla ilgili beceri ve değerleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda programda toplam 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli ders verilmektedir. Öğrencilerden kendi alanıyla ilgili bilgiler dışında, bilimsel bilgileri benimsemeleri ve ülkesinin haklarını bilmeleri ve kullanmaları, duyarlı, demokratik, laik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün inkılaplarına ve ilkelerine saygılı olmaları beklenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. ALİ ALTIKULAÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi NEVAL AKÇA BERK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH BALCIOĞULLARI

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi NEVAL AKÇA BERK

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. ANDAÇ ÇUHADAR

Amaç

Programın Amacı; demokratik, hak ve sorumluluklarının farkında, lider öğretmen rolünü üstlenebilecek, alanın bilgisine ve alanı öğretme bilgisine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Hedef

Programın Hedefi; Türkiye'yi dünyada öne taşıyacak eğitim-öğretim kadrosuna nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından yeterli puanı alan öğrenciler programımıza kayıt yaptırabilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, yabancı dil koşulu, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Staj

Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II dersleri 7. ve 8. yarıyıllarda haftada 6 saat olarak uygulanmaktadır. Uygulama okulları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

Uygulamalı Ders

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 4. yarıyılda haftada 2 saat olarak uygulanmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II dersleri 7. ve 8. yarıyıllarda haftada 6 saat olarak uygulanmaktadır. Uygulama okulları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrencilerimiz FARABİ değişim programından yararlanabilirler.

İstihdam Olanakları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları, kamu veya özel sektörde sosyal bilgiler öğretmeni unvanıyla çalışabilirler.