Sanat ve Tasarım (Sanatta Yeterlilik)

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı güzel sanatlar ve farklı tasarım alanlarında uzmanlık ve yeterlik eğitimi vermek amacıyla, halihazırda üniversitemizde eğitim faaliyetlerini sürdüren beş bölümün desteğiyle 2012-2013 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Programda yer alan dersler ve danışmanlıklar esas olarak Resim, Heykel, Grafik, Tekstil ve Moda Tasarımı, Seramik ve İç Mimarlık bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından sürdürülmektedir. Program farklı bilgi alanlarında çalışan akademisyenlerin desteğiyle de zenginleştirilerek düzenlenmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Güzel sanatlar ve tasarım alanlarında bilimsel araştırmaların ve nitelikli sanat ve tasarım uygulamalarının üretilmesini, üst düzeyde sanatçıların, tasarımcıların ve araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlayan disiplinler arası bir programdır. Ülkemizde ve dünyada güzel sanatlar ve tasarım alanlarındaki gelişmeleri izleyerek programını güncelleyen Sanat ve Tasarım Programı bu amaçla bilişim teknolojilerinden iletişime, sosyolojiden psikolojiye, tarihten felsefeye kadar birçok disiplinden destek alır. Sanat ve Tasarım Programında tam zamanlı olarak çalışan beş profesör, on doçent, üç doktor öğretim üyesi bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BİRNUR ERALDEMİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇETİN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇETİN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. ALİ DOĞAN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. FEHMİ KANALMAZ

Amaç

Programın temel amacı, disiplinler arası yapısı sayesinde farklı bilgi alanlarının olanaklarını sentezleyebilen, etik ve estetik değerler doğrultusunda derinlemesine araştırma yapabilen, yeni teknolojileri etkin ve verimli kullanarak özgün eserler üretebilen sanatçı, tasarımcı ve akademisyen yetiştirmektir..

Hedef

Mezunlarının sanat ve tasarım alanlarında üretim yapacak yetkinliğe ulaşmalarını, ilgili sektörlerde teknolojiyle uyumlu özgün ve yeni projeler geliştirerek başarılı biçimde çalışmalarını sağlayacak bilgi ve deneyimi kazandırmak yanında sanat ve tasarımın etik ilkelerine bağlı, insan haklarına ve çevresel sorunlara duyarlı, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilecek öğrencilerin "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde lisans mezuniyet notu, yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı, sözlü ve yazılı sınavı sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda başarılı olması gerekir. Adayların Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sanatta Yeterlik Diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve Sanatta Yeterlik Tezini başarıyla tamamlamak gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Öğrenciler mezuniyet sonrası uygun kadrolarda akademisyen olarak çalışabilirler

Staj

Programda staj yoktur,

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders yoktur

İş Yeri Eğitimi

Programda iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programımızda öğrenciler Erasmus Değişim Programından yararlanabilmektedir. Çift Anadal; Yan Dal ve Ortak Programları yoktur.

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları profesyonel sanat ve tasarım projelerini düzenler, yürütür veya danışmanlık yapar, tasarım alanına uygun bir sektörlerde uzman tasarımcı olarak çalışır. Özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanı, yöneticisi olur. Güzel Sanatlar ve Tasarım programlarında öğretim elemanı olur