Felsefe Grubu Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Mantık disiplinlerinin bir bireşimi şeklinde olup, Eğitim Bilimlerinden de destek almaktadır. Yani multidisipliner bir yapıdadır. Anabilim dalı kadrosunda bir üç Profesör, iki Doçent, bir Öğretim Görevlisi ve bir Doktor Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalında çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları; felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji ve siyaset olmak üzere sosyal bilimler eğitimi; örtük programlama, kültürel ve tarihsel düşünme, insan hakları ve eleştirel düşünme ile medya, yardım hizmetleri, eğitim yapıları, çok-kültürlülük ve sosyal-kültürel değişme üzerinedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Felsefe Grubu Eğitimi Programı dört alt disiplinin bileşiminden oluşmaktadır. Felsefe grubu altında sosyoloji, psikoloji, mantık ve felsefe yer almaktadır. Akademik eğitim süresince bu disiplinlerin bir yandan temel tartışmaları, diğer yandan ortaöğretimle entegrasyonları dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bu alanlara eğitim bilimlerini de eklemek gerekmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN HANIMOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Ömer KIZILTAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. CAHİT ASLAN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN HANIMOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Ömer KIZILTAN

Amaç

Anabilim Dalının temel amacı, ortaöğretim kurumlarına uzman düzeyinde (M.C.) felsefe grubu öğretmeni yetiştirmektir. İlgili tinbilimleri alanlarında akademisyen yetiştirilmesine de katkı sunmaktadır.

Hedef

Öğrencilerimizin ülkemizdeki ve dünyadaki felsefi, sosyal, kültürel gelişmeleri takip ederek bu gelişime katkı sağlayacak düzeye erişmeleri sağlanmaya çalışılır. Ülkemizin felsefe grubu alanında donanımlı, toplumsal ve bireysel sorunları çözebilen akademik ihtiyaçları karşılamak hedeflerimizden bazılarıdır.

Kayıt Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için belirtilen kontenjanlar dahilinde genel kabul şartlarını tamamlamak. Yazılı sınav ve sözlü mülakattan yeterli puanı almak gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Felsefe Grubu Eğitimi alanında yüksek lisans derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Felsefe Grubu Eğitimi alanında Yüksek lisans derecesine sahip olur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Programı bitirenler ALES ve dil puanı yeterliliğine sahipse Doktora Programına başvurabilirler. Yine kontenjanlar dahilinde genel kabul şartlarını tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca yazılı sınav ve sözlü mülakattan yeterli puan alınmalıdır.

Staj

Bu programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı dersi bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus, Farabi ve Mevlana programları ile farklı üniversitelerde eğitim görme imkanına sahiptirler.

İstihdam Olanakları

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar üniversitelerin ilgili alanlarında akademik çalışmalar yürütebilirler. Ya da herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışmayan ve Felsefe Grubu Eğitimi yüksek lisans programından mezun olan bireyler ise özel öğretim kurumları başta olmak üzere birçok kurumda çeşitli pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla istihdam edilmektedirler.