Hemşirelik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Hemşirelikte tezli yüksek lisans programı, hemşirelikte lisans mezunlarına daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzmanlığın gerekliliğine inanmış, dünya,ülke ve bölge gereksinimlerinin bilincinde, bilimsel yeterliliğe sahip, farkındalığı yüksek uzman hemşire yetiştirir. Ayrıca lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirir. Hemşirelik programı altında İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa Hemşirelik lisans mezunları başvurabilmektedir. Hemşirelik ABD tarafından belirlenen dersleri ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler uzman hemşire ünvanını alır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. EVŞEN NAZİK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. SEVİLAY ERDEN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN

Amaç

Mezunlara belirli alanlarda daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirmek, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Hedef

Mezunlara belirli alanlarda daha üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak uzman hemşire yetiştirmek, hemşireliğin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaktır.Ayrıca lisans düzeyindeki okulların öğretim elemanı gereksinimine yanıt verecek akademisyenler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Hemşirelik Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve ÜDS/YDS eşdeğeri sınavlardan 50 dil puanı almaları koşuluyla Hemşirelik Lisansüstü programında öğrenim görebilirler.Hemşirelik yüksek lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt koşulları "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 'nde belirtilmiştir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Hemşirelik Anabilim Dalında Yüksek lisans diploması verilir

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Hemşirelik Anabilim Dalının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, danışmanı ile belirledikleri bir konuda tez çalışması yapar ve bu çalışmayı sözlü olarak başarı ile sunduktan sonra mezun olmaya hak kazanırlar. Hemşirelik yüksek lisans programı yeterlilik koşulları ve kuralları "Çukkurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Hemşirelikte yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olan öğrenciler aynı dalda ya da kabul edildikleri programlarda doktora eğitimi alabilirler

Staj

Hemşirelik programında staj bulunmayıp, dersler kapsamında uygulamalar yer almaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalar, derslerin alanına uygun birim/kliniklerde yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Mevcut değildir.

İstihdam Olanakları

Sağlık kurum ve kuruluşlarında uzman hemşire olarak, lisans düzeyindeki okullara öğretim elemanı olarak istihdam edilirler.