Resim-İş Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Resim-İş Öğretmenliği Programı; 1986 yılında, Resim-İş ve Sanat Eğitimi adıyla kurulmuş ve 30 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 1988 yılında Resim-İş Eğitimi Bölümü olarak adlandırılmış ve üç ana sanat dalını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir: Resim Ana Sanat Dalı, Grafik Ana Sanat Dalı, Heykel Ana Sanat Dalı. Bölüm, ilk mezunlarını 1990 yılında vermiştir. Program 1997 yılında yeni bir yapılanmayla Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adı altında Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na dönüşmüştür. Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde ikinci bir anabilim dalı olarak öngörülen Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı henüz açılmamıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Resim-İş Öğretmenliği Programı; sanatsal üretimin yanı sıra, sanat tarihi, sanat eleştirisi, sanat teorisi, sanat felsefesi, sanat öğretimi metotları gibi nitelikli bir görsel sanatlar öğretmeninin bilmesi gereken disiplinleri de kapsayan dersleri içermektedir. Programımızda, her öğretmen adayı belirli bir sanat alanında uzmanlık düzeyinde eğitim almakta, yanı sıra her yıl uzmanlık alanı olarak seçtiği sanat alanının dışındaki bir sanat alanında eğitim alarak sanatın farklı alanlarında bilgisini ve deneyimini geliştirir. Programımızda üç ana sanat atölye (resim, heykel, grafik) ve dört seçmeli sanat atölye (resim, heykel, grafik ve özgünbaskı resim)eğitimi verilmektedir

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA ÇAPAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. SEVGİ ARI

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. NİMET KESER

Staj Koordinatörü

Arş.Gör.Dr. Handan NARİN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. FEHMİ KANALMAZ

Amaç

Resim-İş Öğretmenliği Programının amacı; görsel sanatlar alanında gerçekleştirdikleri etkinliklerle farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin öğrenme, araştırma, ifade, eleştirme becerilerini destekleyebilecek nitelikli öğretmenler yetiştirerek ülkenin eğitimine katkı sağlamaktır. Yüksek nitelikte görsel sanatlar öğretmenleri aracılığıyla Türkiye’de olgun bir sanat beğenisi, sanat konusunda bilinçli bir toplum biçimlendirmektir.

Hedef

Resim-iş öğretmenliği programının hedefi, nitelikli görsel sanatlar öğretmenleri aracılığıyla Türkiye'de olgun bir sanat beğenisi, sanat konusunda bilinçli bilinçli bir toplum biçimlendirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrencilerin programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. En az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır. Mezun olma hakkını kazanmış öğrencilere 36 ncı madde hükümlerine göre diploma verilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çukurova Üniversitesi. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca ALES, ÖSYM tarafından yapılan geçerli bir yabancı dil puanı, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Resim-İş Öğretmenliği Programı öğrencileri 4. sınıfta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Devlet Okullarının Ortaokul ve Lise düzeyindeki okullarında bir dönem okul deneyimi dersi, bir dönem de öğretmenlik uygulaması başlıklı derslerle 32 haftalık bir staj eğitimine tabi tutulurlar.

Uygulamalı Ders

Temel Tasarım, Desen, Anasanat Atölye ve Seçmeli Sanat Atölye dersleri uygulama ağırlıklı derslerdir.

İş Yeri Eğitimi

Öğrenciler 4.sınıfta iki dönem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda staj yapmaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencileri, Mevlana, Farabi ve Erasmus değişim programlarından yararlanabilirler. Resim-İş Öğretmenliği, çift anadal ve yandal programları açmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Programın mezunları, görsel sanatlar öğretmeni ya da teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak çalışabilirler.