Anatomi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Yüksek lisans programına; Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları, Fakülte ve Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı mezunları ile Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir. Program; 2 yarıyıllık bilimsel hazırlık eğitiminin ardından ilk 2 yarıyıl Anatomi alanında lisans ve lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler ile 3. ve 4. yarıyılda alanı ile ilgili tez hazırlama dönemini kapsamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Anatomi bilim alanında; yüksek lisans düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÖZKAN OĞUZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. SEMA POLAT

Amaç

İnsan anatomisi alanında uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırarak, bireysel ve ekip olarak bilimsel çalışmalar yapma, analiz etme, sonuçları değerlendirme ve tartışma becerisi geliştirmektir.

Hedef

Anatomi alanındaki bilgileri detaylı olarak açıklar. Anatomi ve ilgili disiplinleri ilişkilendirir. Alanı ile ilgili teknolojik araçları kullanır. Bireysel veya takım halinde araştırmalar hazırlar. Bilimsel bir çalışmada istatistiksel yöntemleri kullanarak analiz yapar, bulgulardan sonuç çıkarır, tartışır. Anatomi alanında gelişmeleri takip eder ve tartışır.

Kayıt Kabul Koşulları

Lisansüstü Programlara Giriş-Kabul Koşulları.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Anatomi bilim uzmanı ünvanını alır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar eğitim ve sağlık alanı ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda iş olanağı bulabilirler.