Bilgisayar Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı özellikle yapay zeka, yazılım, donanım, haberleşme ve kontrol alanlarına yoğunlaşan ve iki yıllık eğitim sonunda "Bilgisayar Yüksek Mühendisi" ünvanıyla mezun veren bir programdır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için bölümümüzde verilen 7 teorik seçmeli ders ve 1 seminer konusu yanında tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Kendine ait bölüm binasında bulunan derslik ve laboratuvarlara ek olarak Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği, bulunduğu yer itibariyle hem akdeniz hem de çukurova bölgesinin en büyük şehrindedir. Bu açıdan ileri teknolojinin bölgeye aktarılmasında Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün önemli bir yeri vardır. Ayrıca bölümümüz, anılan bölgede Bilgisayar Mühendisliği alanında hem lisans hem de lisansüstü alanda tek olma özelliğine sahiptir. Bölümün bu yeteneklerine ek olarak yeni başlayan sanayi işbirlikleri sayesinde öğrenci projeleriyle hem bölgeye katkı sağlanması hem de mezunlar için istihdam yaratılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. UMUT ORHAN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA ORAL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. FATİH ABUT

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL

Amaç

Sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir.

Hedef

Ulusal ve uluslar arası ölçekte Bilgisayar Mühendisliği mesleğine ait her alanda hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilen, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirme sonucunda öğrenci kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

21 kredi, 7 ders, ve bir tezi başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

İlgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj Dersi yoktur

Uygulamalı Ders

Programda Uygulamalı Ders yoktur

İş Yeri Eğitimi

Programda İş Yeri Eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın Değişim Olanakları yoktur

İstihdam Olanakları

Yazılım, bilişim sektörleri