Tekstil Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek


Temel Bilgiler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde Yakapınar (Misis)’in kuzeyinde 1225 hektar alan üzerinde Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) 2009 yılında kurulmuştur. Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Tekstil Programında Tekstil Teknikerliği eğitimine 2010 - 2011 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Programın amacı her türlü tekstil ara mamulü ya da mamulünün üretimi konusunda uzmanlaşmış, üretim planlama, ürün yöneticiliği, ürün takipçiliği, müşteri temsilciliği alanlarında çalışabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. 2011 yılında imzalanan protokol ile KOSGEB Adana Tekstil kalite Kontrol Laboratuvarı Yüksekokulumuza devredilmiş ve Tekstil Programı uygulamalı eğitimlerinde öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. "Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" ismi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.02.2018 tarihli ve 15619 sayılı yazısı ile 26.02.2018 tarihinden itibaren "Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. 2017 Temmuz ayında hayata geçirilen 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da, “Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir" hükmü çerçevesinde 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı' ndan itibaren Yüksekokulu'muzdaki Makina, Elektrik, Tekstil Teknolojisi ve Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri eğitim desteği almaya başlamışlardır. Tekstil Teknolojisi Programı' nda 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi uygulanmaya başlanmıştır. Meslek Yüksekokulumuz Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümünde örgün eğitim Tekstil Teknolojisi Programı ile devam etmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil sanayi, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Dışa açık yapısında yabancı sanayi ile iç içe çalışmaktadır. Küreselleşen dünyanın önde gelen ülkelerinde Türk tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Tekstil Teknolojisi programı; Tekstil Sanayinin hammaddesi olan ,elyafın elde edilmesinden tüketicinin istediği özelliklere sahip bir materyal haline getirilinceye kadar geçirdiği aşamaları, ipliğin eğrilmesi, iplik yapılması, ipliklerin dokunması veya örülmesi, boyanması, baskı yapılması, bitim işlemleri ile ana malzeme kumaş haline getirildikten sonra , yardımcı malzemeler ile hazır giyim üretim safhalarından geçirilerek kalıp elde etme ve serilme teknikleri, kesim, dikim, paketleme ve sevkıyat ile bitmiş mamul haline getirmeyi kapsamakta, bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği, bilgisayar ve tasarım eğitimi de verilmektedir. Sektördeki eleman ihtiyacını karşılamak için Dokuma, İplik, Terbiye, Kalite Kontrol ve Konfeksiyon alanlarındaki verilen eğitimlerle gerekli ara elemanlar yetiştirilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ MUTLU ALA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ MUTLU ALA

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Murat ÇIKAN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. MUTLU KURBAN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. GAMZE GÜLŞEN BAKICI

Amaç

Tekstil Teknolojisi Programının Amacı; sanayicinin beklentilerine uygun temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, bilimsel yenilikleri ve araştırmaları takip eden, tekstil alanında yenilik ve geliştirme süreçlerinde aktif görev alan, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, çalışkan, etkin, sorgulayıcı, çözüm odaklı, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyan ve etik değerleri yüksek Teknikerler yetiştirmektedir. Tekstil programında okutulan mesleki dersler mevcut kadrolu öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Hedef

Programın hedefi, tekstil alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan, teknolojik gelişmeleri takip ederek çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim altyapısı sağlamak ve eğitim öğretim faaliyetlerimizi paydaşlarımızın katılımıyla güçlendirerek yenilikleri uygulayabilen, toplumun sorunlarına çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim sağlamak ve bu sayede yüksek niteliklere sahip olan Tekstil Teknikerlerinin yetiştirilmesidir.

Kayıt Kabul Koşulları

Tekstil Teknolojisi Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin Tekstil Teknolojisi Programına yerleşebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekir. TYT puanı hesaplanmış olan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını ve bir dönemlik İşyeri Eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Tekstil Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir. Alınacak bu mezuniyet belgesi ile endüstride Tekstil Teknikeri unvanı ile görev yapılır. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler diploma ekinde belirtilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Öğrenciler dikey geçiş sınavı ile Tekstil Mühendisliği ve Moda Tasarım lisans programlarına yerleştirilebilir. Ayrıca sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültelerinin işletme ve iktisat lisans programlarına kayıt olabilir.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında staj, Endüstriye Dayalı Eğitim dersi olarak ders planında yer almaktadır. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Aksi halde öğrenci yarıyıl ya da yıl kaybedebilir. Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin endüstriye dayalı eğitim çalışmalarının amaçladığı hususlar şunlardır; - Birinci ve ikinci yıl ders programları gereğince verilen mesleki bilgileri staj sırasında yapılacak uygulamalar yoluyla geliştirmek ve pekiştirmek. - İş hayatına atıldıktan sonra çalışacakları muhtemel iş sahalarındaki organizasyon, düzen ve sistemleri iyi tanımak. - İşletmelerde Tekstil Teknikeri olarak üstlenecekleri yetki ve sorumlulukları tanımak, üst ve alt kademe sorumlusu personel ile uyumlu çalışma alışkanlıklarını ve iyi bir yönetici olma niteliklerini kazanmak, aynı zamanda kendileri için gerekli iyi bir istihdam ortamını hazırlamak.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yüksekokulumuz 2018-2019 Bahar yarıyılından itibaren 3+1 işyeri eğitimi programını uygulamaya başlamıştır. İşyeri Eğitimi kapsamında öğrenciler bir dönem (15 hafta) boyunca haftada dört gün işletmelerde çalışmaktadırlar. İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; - Öğrenim gördükleri önlisans programıyla ilgili işyerlerini yakından tanımak, işyerlerindeki hiyerarşik düzeni, organizasyon yapısını, iş disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözlemlemelerini sağlamaktır. - Öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerini pekiştirmek için uygulama yapmak, sektör çalışanlarının yaptıkları işleri yakından izlemek, işletme deneyimlerini arttırmak ve yapacakları işi tanımalarını sağlamaktır. - Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisi kazandırmaktır. - İşyeri yöneticileri, çalışanları ve ilgili diğer bireylerle ortak dil geliştirmelerini sağlamak, işyeri iletişim becerilerini arttırmaktır. - Meslekleri ile ilgili güncel teknolojiden haberdar olmalarını sağlamak ve meslek etiğine saygılı olmayı öğretmektir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Tekstil Teknolojisi Programı öğrencileri; yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir. Değişim Programları amaçları ve işleyişleri bakımından farklılıklar göstermektedir.

İstihdam Olanakları

Tekstil Teknolojisi Programı müfredatı, büyük oranda Tekstil Terbiye ve Kalite Kontrol sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler ve kişisel gelişim eğitimleri, iş hayatında kariyer geliştirmede geniş olanaklar sağlar. Mezunlar kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların iplik, dokuma, terbiye üretim ve kalite kontrol departmanlarında mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere çalışabilirler. Çalıştığı kurumun yapısına ve kendi uzmanlık alanına göre, her türlü imalat, hizmet, organizasyon işlerini yapabilirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilirler.