Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi programının amacı avcılık teknikleri, av araçları seçiciliği, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi , su ürünlerinin işlenmesi , su ürünlerinin güvenliği ve kalite kontrol analizleri, su ürünlerinin besinsel bileşenleri ve su ürünlerinde biyoteknoloji ve nanoteknoloji uygulamaları konularında araştırmalar yapmak ve Lisans diplomasına sahip öğrencileri, bu alanlarda uzmanlaşmış, konusundaki en son bilimsel gelişmeleri takip edebilen, öğrenme ve uygulama becerisine sahip bireyler olarak eğitmektir. Bu anabilim dalında 10 Profesör, 1 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi görev almaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda toplam 47 lisansüstü ders bulunmaktadır. Öğrencinin eksiklikleri ve ilgisine göre diğer disiplinlerden de ders alınabilmektedir. Buna ek olarak, öğrenciler danışmanları ile uzmanlık kursları, tez çalışmaları ve seminer dersleri gerçekleştirmektedirler. Öğrenci uygulamalarının yapıldığı ve araştırmaların yürütüldüğü 7 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GÖKHAN GÖKÇE

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GÖKHAN GÖKÇE

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. FATİH ÖZOĞUL

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. MUSTAFA DURMUŞ

Amaç

Bu programın amacı alanında araştırma yaparak ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi ve yöntemlere ulaşan, bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.

Hedef

Hedef programa kabul edilen öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğindeki mevcut kurallar esas alınmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

-

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Saha çalışmaları, laboratuar uygulamaları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler gibi kamu kurumlarında ve su ürünleri işleme tesisleri gibi sektörle ilgili özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler.