Biyoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Biyoloji Anabilim Dalı; Botanik, Genel Biyoloji, Zooloji, Moleküler Biyoloji bilim dallarının birinde özel bir konuda yeni bir yöntem geliştirebilen, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, bağımsız olarak araştırma yapabilen, uzmanlaşmış Yüksek Lisans öğrencisi yetiştirmektir

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Ulusal ve uluslararası çeşitli işletme, endüstri, araştırma geliştirme ve çeşitli akademik kuruluşlarda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak düzeyde ileri bilgi ve beceriye sahip, biyoloji bilim uzmanları yetiştirme, çeşitli kuruluşlarda çalışanların, biyoloji ve çevre konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve biyoloji bilim uzmanı adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, disiplinler arası ortak çalışmalar yapabilme, bilgi ve deneyimleri sözlü ve yazılı olarak sunma, yaşam boyu öğrenim becerilerini geliştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. FERİT KARĞIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. ELİF ORUÇ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HATİCE GÜVENMEZ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. HATİCE GÜVENMEZ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi SAADET PINAR ÖZALP

Amaç

: Bu program, tezli yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Hedef

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji(Tezli Yüksek Lisans) diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu program sonunda, Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yeterli kriterleri sağlamak suretiyle Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör olarak görev yapabilirler.

Staj

Staj zorunluluğu yoktur.

Uygulamalı Ders

Öğrenciler ygulamalı dersler alabilirler

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Böyle bir uygulama yoktur.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar. Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda, Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde, Milli Park kurulusu ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında, pedagojik formasyon alarak biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Özel Okul ve Dershanelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesinde, Tarım ve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak, Gıda Kontrol laboratuarlarında, Arıtma tesislerinde, Biyomedikal çalışma alanlarında, İlaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde, Vektör canlıların kontrol çalışmalarında, Üniversitelerde, Sanayide AR-GE laboratuarlarında, Sanayide kalite-kontrol birimlerinde, Askeri ve teknolojik kurumlarda araştırma faaliyetlerinde çalışabilirler