TYÇ, yeni yeterliliklerin geliştirilmesi, mevcut yeterliliklerin iyileştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınması, yeterlilikler arası yatay ve dikey geçiş olanaklarının belirlenmesi ve yeterliliklerin uluslararası kıyaslanabilirliğinin sağlanmasına imkân tanımayı hedeflemektedir.

TYÇ ile ilgili birçok politika ve strateji dokümanının incelenmesi, paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda eğitim ve öğretim sistemi ile iş piyasasının özelliklerinin ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve diğer ülkelerin yaşadığı deneyimler üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu bir dizi temel hedef belirlenmiştir.

Katılımcı, yeniliklere açık ve değişime öncülük eden bir çerçeve olarak tasarlanan TYÇ’nin hedefleri şunlardır,

  • Yeterlilikleri tanımlamak, sınıflandırmak ve karşılaştırmak için açık, tutarlı ve şeffaf bir yöntem belirlemek
  • Öğrenme kazanımlarına dayalı olarak hazırlanmış ve kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri, seviyeler aracılığıyla ulusal düzeyde sınıflandırmak
  • Önceki öğrenmeler kapsamında edinilen öğrenme kazanımlarının tanınmasını sağlayacak biçimde yeterlilik sistemini sürekli iyileştirmek
  • Yeterliliklerin kredilendirilmesine, biriktirilmesine ve yeterlilikler arasında geçiş yapılmasına imkân sağlamak
  • Yeterliliklere erişimi kolaylaştırmak
  • Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
  • Tanımlanmış ve ölçülebilir yeterliliklere sahip, istihdam edilebilir donanımda bireyler yetiştirilmesine ve dolayısıyla işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak
  • Çerçevenin geliştirilmesi, uygulanması ve yönetiminde sorumlu kurumlar arasında etkili iş birliği yapılmasını, iş dünyası ve sosyal paydaşlar başta olmak üzere ilgili tüm tarafların katılım ve katkıda bulunmasını sağlamak.
  • Diğer ülke yeterliliklerinin Türkiye’de, Türkiye yeterliliklerinin de yurtdışında tanınması için temel ölçütleri oluşturmak ve böylelikle karşılaştırma işlevi görmek.
 ​Bu kapsamda üniversitemiz de TYÇ ve AYÇ logo kullanım hakkı kazanan programların listesi, logo kullanım usul ve esasları, YÖK tarafından yapılan bilgilendirme duyurusu aşağıda sunulmuştur.

 

YÖK Başkanlığı "Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları

YÖK Başkanlığı Bilgilendirme Duyurusu

FAKÜLTE PROGRAM  WEB SİTESİ
BİLGİ PAKETİ
DERS KATALOĞU
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Tıp Fakültesi Tıp Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Web Sitesi Bilgi Paketi Ders Kataloğu