Textile Engineering

Doctorate Degree - Instıtute Of Natural And Applıed Scıences

Relation Between Program's Learning Outcomes and National Qualification Framework

NQF-HETR Defination PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
4
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
5 4 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
4 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3 3 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
4 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
5 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3 3 4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
4 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
4 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
5 4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartı
5 5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
5 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartı
5 5 5


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Developing and intensifying knowledge in the textile engineering area, based upon the competency in M.S level
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Grasping the inter-disciplinary interaction related to textile engineering
PLO03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in textile engineering area
PLO04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from the textile engineering area and the knowledge from various other disciplines
PLO05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Solving the problems faced in textile engineering area by making use of the research methods
PLO06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Systematically transferring the current developments in textile engineering area and one’s own work to other groups in and out of the area; in written, oral and visual forms
PLO07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are processed within textile engineering) in inter-disciplinary studies
PLO08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği The ability to present one’s own work within the international environments in textile engineering area, orally, visually and in written forms
PLO09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Developing and intensifying the current and high-level knowledge in the textile engineering area with the use of original thinking and/or research processes and in a specialistic level, based upon the competency in the undergraduate level
PLO10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The ability to evaluate and use new information in textile engineering with a systematical approach
PLO11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal To be able to study in a programmatic manner, in accordance with the logical integrity required by the thesis subject and within the scope of the thesis determined by the supervisor.
PLO12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Contributing to the progress in textile engineering area by independently carrying out a study which uses a new idea, method, design and/or application which brings about innovation in the area; or, applying a conventional idea, method, design and/or application to a different environment
PLO13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Publishing at least one scientific article in the area of textile engineering in a national and international peer reviewed journal
PLO14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Contributing to the solution of textile engineering area-related social, scientific, cultural and ethical problems and promoting the development of these values