Textile Engineering

Doctorate Degree - Instıtute Of Natural And Applıed Scıences

Relation Between Program's Learning Outcomes and Courses

Course PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14
TL0020 Advanced Yarn Technology (Elective) 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3
TL0022 Advanced Statistical Analysis Techniques (Elective) 3 4 2 4 3 5 5 2 3 2 4
TL0025 Conductive Textile Structures (Elective) 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
TL0026 Advanced Texturing Technology (Elective) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TL0027 Special Topics in Textile Quality Control (Elective) 5 3 4 2 2 2 5 2 4 5 2 5
TL0029 Nanofiber Production Technology (Elective) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TL007 Nonwoven Technology (Elective) 4 5 4 4 5 3
TL008 Optimization techniques and textile applications (Elective) 5 5 5 5 4 4 5
TL009 Functional clothing production (Elective) 4 4 3 3
TL516 Mechanics of Textile Materials (Elective) 4 5 4 4 4 3
TL518 Turkish Textile Industry and Its Development (Elective) 5 5 5
TL520 Energy in Textile Finishing Systems (Elective) 5 5 5
TL521 Advanced Weaving Technology (Elective) 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3
TL524 Advanced Knitting Technology (Elective) 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3
TL543 Science of Clothing Comfort (Elective) 5 5 5
TL548 CAD/CAM systems in Clothing Technology (Elective) 4 3 4
TL549 Composite Textile Structures (Elective) 5 5 5 3 4 3 5
TL555 Technical Knitted Fabrics (Elective) 4 1 2 2 1 2 3 2
BYETL3 Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Compulsory) 5 5 5 5
BYETL4 Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Compulsory) 5 5 5 5
DTL801 Special Are Course (Compulsory) 4 4 2 5 4 4 5 4 3
DTL802 Special Are Course (Compulsory) 4 4 2 5 4 4 5 4 3
DTLS801 Seminar (Compulsory) 4 4 2 5 4 4 5 4 3 3
DTLS802 Seminar (Compulsory) 4 4 2 5 4 4 5 4 3
DTLT801 Thesis Work (Compulsory) 4 3 4 4 3 5 5
DTLT802 Thesis Work (Compulsory) 4 3 4 4 3 5 5
TL553 Applied Project in Phd I (Compulsory) 4 4 2 5 4 4 5 4 3
TL550 Applied Project in Phd II (Compulsory) 4 4 2 5 4 4 5 4 3


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tekstil mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
PLO03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
PLO04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
PLO05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendislği ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
PLO06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tekstil mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
PLO07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tekstil mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
PLO08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tekstil mühendisliği alanındaki uluslararası platformlarda, kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme
PLO09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
PLO10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
PLO11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme
PLO12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme
PLO13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak
PLO14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme