Tekstil Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14
TL0020 İleri İplik Teknolojisi (Seçmeli) 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3
TL0022 İleri İstatistiksel Analiz Teknikleri (Seçmeli) 3 4 2 4 3 5 5 2 3 2 4
TL0025 İletken Tekstil Yapıları (Seçmeli) 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
TL0026 İleri Tekstüre Teknolojisi (Seçmeli) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TL0027 Tekstilde Kalite Kontrolde Özel Konular (Seçmeli) 5 3 4 2 2 2 5 2 4 5 2 5
TL0029 Nanolif Üretim Teknolojisi (Seçmeli) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TL007 Dokunmamış Yüzey Teknolojisi (Seçmeli) 4 5 4 4 5 3
TL008 Optimizasyon Teknikleri ve Tekstil Uygulamaları (Seçmeli) 5 5 5 5 4 4 5
TL009 Fonksiyonel Giysi Üretimi (Seçmeli) 4 4 3 3
TL516 Tekstil Maddeleri Mekaniği (Seçmeli) 4 5 4 4 4 3
TL518 Türk Tekstil Endüstrisi ve Gelişimi (Seçmeli) 5 5 5
TL520 Tekstil Terbiye Sistemlerinde Enerji (Seçmeli) 5 5 5
TL521 İleri Dokuma Teknolojisi (Seçmeli) 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3
TL524 İleri Örme Teknolojisi (Seçmeli) 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3
TL543 Giysi Fizyolojisi (Seçmeli) 5 5 5
TL548 Konfeksiyonda CAD/CAM Sistemleri (Seçmeli) 4 3 4
TL549 Kompozit Tekstil Yapıları (Seçmeli) 5 5 5 3 4 3 5
TL555 Teknik Örme Kumaşlar (Seçmeli) 4 1 2 2 1 2 3 2
BYETL3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 5 5 5 5
BYETL4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 5 5 5 5
DTL801 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 4 2 5 4 4 5 4 3
DTL802 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 4 2 5 4 4 5 4 3
DTLS801 Seminer (Zorunlu) 4 4 2 5 4 4 5 4 3 3
DTLS802 Seminer (Zorunlu) 4 4 2 5 4 4 5 4 3
DTLT801 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 3 4 4 3 5 5
DTLT802 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 3 4 4 3 5 5
TL553 Doktorada Uygulamalı Proje I (Zorunlu) 4 4 2 5 4 4 5 4 3
TL550 Doktorada Uygulamalı Proje II (Zorunlu) 4 4 2 5 4 4 5 4 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tekstil mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendislği ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tekstil mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tekstil mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tekstil mühendisliği alanındaki uluslararası platformlarda, kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme