Tekstil Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tekstil mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendislği ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
PÖÇ06 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tekstil mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tekstil mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Tekstil mühendisliği alanındaki uluslararası platformlarda, kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil mühendisliği ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme