Accounting (without Thesis) (Distant Education)

Master's Degree - Instıtute Of Socıal Scıences

Relation Between Program's Learning Outcomes and National Qualification Framework

NQF-HETR Defination PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
3
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
2 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
3
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
4
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3 5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
3 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
1
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
5 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
1
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ability to comprehend the basic principles of accounting, auditing and tax issues and use these principles together effectively
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal To explain the basic theoretical models in the accounting science and to list, define and use the new input systems in the literature; specify the characteristics and weaknesses of each model and / or system.
PLO03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ability to identify, research and analyze accounting, auditing and tax issues.
PLO04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal To explain how to interpret the results obtained by applying the models in accounting
PLO05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Understanding the legal and ethical issues encountered in the accounting profession.
PLO06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Combining business management methods and accounting methods
PLO07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Achieve the most appropriate result by using basic financial analysis techniques
PLO08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal To take leadership by taking responsibility individually and / or in a team and to manage the accounting process effectively by carrying out the necessary work.
PLO09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Being aware of the necessity of lifelong learning
PLO10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Utilizing different sources within the framework of academic rules in a new field of accounting, synthesizing the information obtained and presenting effectively
PLO11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Written and oral communication competence
PLO12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Questioning applications and methods, developing and implementing new working methods when deemed necessary.
PLO13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği By making research on accounting science, forming the basis for the right decision making process