TOURISM AND HOTEL OPERATING

Associate Degree - Pozantı Vocatıonal School

Relation Between Program's Learning Outcomes and National Qualification Framework

NQF-HETR Defination PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
5 5 5 5 5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
5 5
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3 5
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
4 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
5 5
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4 4
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Değişime ve yeniliğe açıktır.
4


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Transfers basic information about theories, facts, concepts and principles related to tourism and hotel management.
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Explains information about legal regulations, professional standards and practices in the field of tourism and hotel management.
PLO03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Transfer information about the internal and external environmental factors of organizations in the field of tourism and hotel management.
PLO04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Transfers information about service processes and operations in the field of tourism and hotel management.
PLO05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Explains the planning, organization, execution, coordination and control functions of tourism and hotel management management.
PLO06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Uses the knowledge acquired in the field of tourism and hotel management in the business environment and profession.
PLO07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uses the physical environment, tools and technologies related to the field of tourism and hotel management.
PLO08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uses a foreign language at a level to understand guest requirements and professional international terms of the tourism industry.
PLO09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Have basic computer usage knowledge and knowledge about information systems used in hotel businesses and the ability to use these software.
PLO10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Takes responsibility as a team member.
PLO11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Establishes effective interpersonal and intercultural communication.
PLO12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Regularly conducts health, safety and risk assessments in the field of tourism and hotel management.
PLO13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Protects the natural environment by adhering to ethical values.
PLO14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pays attention to personal care, hygiene, clothing and appearance.
PLO15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Continuously develops knowledge, skills and competencies in the field of tourism and hotel management.
PLO16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Have the ability to think critically, produce alternative solutions and analyze information by obtaining information from different sources.
PLO17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Communicates effectively with guests and collaborators through written and verbal expression.
PLO18 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Acts in accordance with social, scientific and professional ethical values.