Tekstil Teknolojisi

Associate Degree - Adana Vocatıonal School

Relation Between Program's Learning Outcomes and National Qualification Framework

NQF-HETR Defination PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18 PLO19
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
4 3 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
3 3 3 3 3 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3 3 3 4 3 3 4 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
4 4 4 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
5 3 3 4 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3 3 3 4 3 3 4 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
3 3 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
3 5


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student acquires general information about fiber, yarn, weaving, finishing, knitting and apparel production process.
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student procures knowledge about pre-treatment, finishing, finishing processes and machines.
PLO03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student explains the importance and necessity of productivity.
PLO04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student acquires the knowledge about quality control, process control and standardization.
PLO05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student shows that there is a level of mathematical knowledge in the finishing area that can make the necessary calculations for production and quality control.
PLO06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı The student demonstrates knowledge of color and chemistry to carry out production and quality control procedures.
PLO07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği The student acquires the knowledge about the textile laboratory, test devices, the conduct of the experiment.
PLO08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği The student explains the dyestuff and auxiliary materials used in finishing processes.
PLO09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği The student procures the knowledge about human health and environmental problems related to production process.
PLO10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı The student paints fabric or yarn samples in the finishing laboratory.
PLO11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği The student contributes to quality control and process control applications.
PLO12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı The student performs an experiment in accordance with the standard after a short training period.
PLO13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği The student fulfills a task assigned to him/her in accordance with technical and ethical rules.
PLO14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği The student monitors the material stocks in the plant.
PLO15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student understands the terms of vocational English that they will encounter in business.
PLO16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student acquires national and universal sensitivities expressed in the occupational health and safety law.
PLO17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student acts according to the lawfulness of technological applications and professional ethical values.
PLO18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student learns the basic concepts of chemistry.
PLO19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal The student makes calculations related to his/her profession.