Tekstil Teknolojisi

Associate Degree - Adana Vocatıonal School

Relation Between Program's Learning Outcomes and Courses

Course PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18 PLO19
IGS111 Occupational Health and Safety (Elective) 3 3
FZK103 Physics (Compulsory) 3 2 2 3
KMY101 Chemistry (Compulsory) 3 5 3 5 4
MAT107 Mathematics-I (Compulsory) 5 1 5
TTB117 Textile Fibers (Compulsory) 4 1 1
TTB119 Weaving and Knitting Technology (Compulsory) 5 1
TTB121 Thread Technology (Compulsory) 5 4 3 3 4 3
UAI101 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I (Compulsory) 3 1
UIN101 English I (Compulsory) 5
UTD101 Turkish Language I (Compulsory) 2 2 2
BIT102 Information and Communication Technology (Elective) 4 3 5
MAT108 Mathematics-II (Compulsory) 3 5
TTB118 Textile Chemistry (Compulsory) 4 5 5 4 4 3 4 5
TTB120 Apparel Technology (Compulsory) 5
TTB122 Textile Finishing (Compulsory) 5 5 4 5 5 4 5
UAI102 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II (Compulsory) 3 1
UIN102 English II (Compulsory) 5
UTD102 Turkish Language II (Compulsory) 2 2 2
TTB237 Technical Foreign Language (Elective) 5
TTB227 Textile Finishing Processes (Compulsory) 4 5 4 3 3
TTB229 Physical and Chemical Quality Control in Textile (Compulsory) 5 4 5 5 5 4 4 5 4
TTB231 Dyeing Technology (Compulsory) 4 5 3 4 5 5 5 4 3
TTB233 Printing Technology and Machinery (Compulsory) 2 2 4 4 1
TTB235 Finishing Machinery (Compulsory) 3 4 4 3 3
TTB239 Pattern and Template Preparation (Compulsory) 1 2 3
AYT204 Research Methods and Techniques (Elective) 5
GRS230 Entrepreneurship (Elective) 5 4
MEM206 Technical Mathematics (Elective) 5 5
TTB240 Vocational Education in Business (Elective) 4 4 4 3 3 4 4 3 4
TTB242 Project Techniques (Elective) 4 5 4
TTB246 Ecology and Textile (Elective) 4 5 4 5 4 4 3
STJ212 Training (Compulsory) 4 4 4 4 5 4 4 4 3


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibi olur.
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibi olur.
PLO03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar.
PLO04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur.
PLO05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
PLO06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
PLO07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenci, tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibi olur.
PLO08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır.
PLO09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
PLO10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
PLO11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur.
PLO12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
PLO13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenci, kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirir.
PLO14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder.
PLO15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, işletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar.
PLO16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
PLO17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
PLO18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, kimyanın temel kavramlarını öğrenir.
PLO19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, mesleği ile ilgili cebirsel hesaplamaları öğrenir.