Histology & Embryology

Doctorate Degree - Instıtute Of Medıcal Scıences

Relation Between Program's Learning Outcomes and Courses

Course PLO01 PLO02 PLO03 PLO04 PLO05 PLO06 PLO07 PLO08 PLO09 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 PLO15 PLO16 PLO17 PLO18 PLO19
HİS605 Basic cell culture techniques and examination methods (Elective) 1 1 2 5 4 2 3 3 2 3
HİS616 Stem cell biology and usage areas (Elective) 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3
HİS617 Human Embryology (Elective) 3 3 5 2 1 1 2
HİS619 The biology of the implantation (Elective) 5 5 5 4 4 4 4 4
HİS620 Assisted Reproductive and Andrology Laboratory Technologies (Elective) 4 5 4 2 4 5
HİS624 Practice of The Histology Laboratory Techniques (Elective) 5 5 5 5
HİS628 Application of Molecular Biology Techniques (Elective) 1 1 3 4 2 5 3 5
HİS629 Cell culture Technique Practice (Elective) 5 5 5 5 5 5
HİS630 Ultrastructural Properties of The Cell And Tissues I (Elective) 5 3 5 5 3 4 3 3 5 5 5 4
HİS606 Cell and Tissue Biology (Compulsory) 5 5 5 4 4 4 4
HİS618 Embryology of organ systems II (Compulsory) 4 5 2 2 3
HİS622 Ultrastructural properties of the cell and tissues II (Compulsory) 5 5 4 4 4
HİS623 Histology of the organ systems II (Compulsory) 5 5 5 5 3 5 3
HİS625 Molecular Biology Techniques (Compulsory) 5 5 4 3 2
HİS626 Histology Laboratory Techniques (Compulsory) 1 2 1 3 5 4 3 2 5
HİS631 Computer Use and Image Analysis Techniques in Histology (Z) (Compulsory) 5 5 5 5 5 5
HİS632 Microscope types, working principles and usage areas (Compulsory) 1 2 3 4 2 5 2 3 2 5
HİS720 Special Area Course (Compulsory) 5 5 5 5 4 4 4 3
HİS725 Seminar (Z) (Compulsory) 5 5 4 4 4 4 4 4
HİS740 Thesis (Compulsory) 5 5 4 4 4 3 3 3


Program Learning Outcomes

Order Type Program Learning Outcomes
PLO01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir.
PLO02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PLO03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
PLO04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PLO05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
PLO06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
PLO07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PLO08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PLO09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PLO10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PLO11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PLO12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PLO13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PLO14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PLO15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PLO16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PLO17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PLO18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PLO19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.