HİS725 Seminer Dersi

3 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS725
Ad Seminer Dersi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Seminer
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ÖZGÜL TAP


Dersin Amacı

Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle bilgiyi öğrenme ve paylaşma becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Tez danışmanı ve anabilim dalı öğretim elemanlarının ortak görüşü ile belirlenen, alanıyla ilgili bir konuyu hazırlayarak sunumunu yapar.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

micheal H. Ross

Notlar

ders slaytları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kendi araştırma konusu ile ilişkili bilgi birikimi oluşturabilecektir
ÖÇ02 Teorik ve metodolojik yaklaşımları ve terminolojiyi çözümleyebilecektir
ÖÇ03 Gerekli araştırma ve yazma becerilerini uygulayabilecektir
ÖÇ04 Araştırma etiği ve emek hırsızlığına ilişkin prensipleri yerine getirebilecektir
ÖÇ05 Kendi çalışmalarını yeterli düzeyde değerlendirebilecektir
ÖÇ06 Kendi araştırma konusunu sözlü bir şekilde sunabilecektir
ÖÇ07 Beklenen standartlarda akademik bir çalışma ortaya koyabilecektir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar. 4
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar. 4
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur. 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Genel literatür taranması-1 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Genel literatür taranması-2 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Genel literatür taranması-3 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Seminer konusunun belirlenmesi-1 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Seminer konusunun belirlenmesi-2 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Seminer konusunun belirlenmesi-3 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Konuyla ilgili güncel makalelerin okunması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
9 Konuyla ilgili güncel makalelerin okunması-2 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Konuyla ilgili güncel ders kitaplarının taranması-1 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Konuyla ilgili güncel ders kitaplarının taranması -2 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Konuyla ilgili güncel ders kitaplarının taranması -3 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Araştırma sonuçlarını kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme-1 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Araştırma sonuçlarını kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme-2 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Araştırmanın seminer halinde yazılması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları-1 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları-2 Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 5 4 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 5 4 20
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 10 20
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 2 10 20
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 85
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,40
AKTS 3 AKTS