HİS619 İmplantasyon Biyolojisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS619
Ad İmplantasyon Biyolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ÖZGÜL TAP


Dersin Amacı

İmplantasyon olayının yapısal, hormonal ve moleküler mekanizmalarıyla birlikte incelenmesi.

Dersin İçeriği

Over ve testis yapıları ile erkek ve dişi germ hücrelerinin oluşumu, dişi üreme yollarının yapı ve fonksiyonları, özellikle implantasyon döneminde endometriyumun yapısal ve fonksiyonel özellikleri ile implantasyonun moleküler mekanizmaları anlatılacaktır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Micheal H. Ross

Notlar

Ders Slaytları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Ovaryum ve testisin yapı ve fonksiyonlarını bilir.
ÖÇ02 Erkek ve dişi germ hücrelerinin oluşumunu ve yapısını bilir
ÖÇ03 Uterusun yapı ve fonksiyonlarını bilir.
ÖÇ04 İmplantasyon döneminde endometriyumun yapısal ve moleküler özellikleri bilir.
ÖÇ05 Fertilizasyon olayını bilir.
ÖÇ06 Fertilizasyondan sonra implantasyona kadar olan sürede gelişen olay ve yapıları bilir.
ÖÇ07 implantasyon sırasında gelişen olayları bilir.
ÖÇ08 Anormal ve normal implantasyon alanlarını bilir.
ÖÇ09 Gebelik döneminde uterus histolojisini bilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Overin yapısal ve fonksiyonel özellikleri, oogenez Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Testis histolojisi ve spermatogenez Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Fallop tüpleri histolojisi ve fonksiyonları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Uterus histolojisi ve Endometriyal siklus Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Pre implantasyon döneminde endometriyum yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 İmplantasyon penceresi dönemi ve bu dönemde endometriyumun yapısal ve moleküler özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Endometriyal reseptivitenin yapısal ve moleküler belirteçleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Fertilizasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Zigotun preimplantasyon sürecindeki gelişimi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri
11 İmplantasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 İmplantasyon sürecinde gelişen moleküler olaylar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Gebelik döneminde uterus yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Plasentanın yapısal ve fonksiyonel özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Seminer Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları-1 Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları-2 Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS