HİS631 Histolojide Bilgisayar Kullanımı ve Görüntü Analiz Teknikleri (Z)

3 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS631
Ad Histolojide Bilgisayar Kullanımı ve Görüntü Analiz Teknikleri (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. YURDUN KUYUCU


Dersin Amacı

Histoloji'de kullanılan çeşitli mikroskop tiplerinden görüntülerin elde edilmesi ve bu görüntülerin bilgisayar ortamında analiz edilip değerlendirilmesi

Dersin İçeriği

Histolojik görüntülemeler için bilgisayarda kullanılan yazılımlarla ilgili gerekli bilgilerin öğrenilmesi

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ross Histology, Functional Histology

Notlar

Ross Histology, Functional Histology


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1-Işık mikroskobu, faz-kontrast mikroskobu, konfokal mikroskobu, elektron mikroskobu, atomik force mikroskobu, stereo mikroskobu, kullanım alanlarını bilir.
ÖÇ02 2-Işık mikroskobu, faz-kontrast mikroskobu, konfokal mikroskobu, elektron mikroskobu, atomik force mikroskobu, stereo mikroskobunda görüntü elde eder.
ÖÇ03 3-Görüntülerin analiz ve değerlendirilmesini yapar.
ÖÇ04 4-Teknik basamaklarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili bilgi sahibidir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Histolojide kullanılan mikroskop tipleri hakkında genel bilgiler Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
2 Işık Mikroskobunda Doku İncelemesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Işık Mikroskobunda elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Transmisyon Elektron Mikroskobunda Doku İncelenmesi ve elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 Taramalı Elektron Mikroskobunda Doku İncelenmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 Taramalı Elektron Mikroskobunda elde edilen 3 boyutlu görüntülerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Faz Kontrast Mikroskobunda Doku İncelenmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınavlar Bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Faz-kontrast mikroskopta elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Stereo Mikroskopta doku incelenmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Stereo Mikroskopta elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 Konfokal Mikroskopta doku İncelemesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 Konfokal Mikroskopta elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 Atomik force Mikroskopta Doku İncelemesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Atomik force Mikroskopta elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi Bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 75
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,00
AKTS 3 AKTS