HİS630 Hücre ve Dokuların İnce Yapı Özellikleri I

6 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS630
Ad Hücre ve Dokuların İnce Yapı Özellikleri I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SAİT POLAT


Dersin Amacı

İnce yapı düzeyinde hücre ve hücresel elemanları, temel dokuları incelemek ve değerlendirmek.

Dersin İçeriği

Hücre membranının, çekirdek ve çekirdekçiğin, hücre organellerinin, hücre iskeleti ve sitoplazmik inklüzyonların, örtü epitelinin, bez epitelinin, bağ dokusunun, kıkırdak dokunun, kemik dokunun, kas dokusunun ve sinir dokunun ince yapısı ile bu yapıların elektron mikrograflarının yorumlanması.

Dersin Ön Koşulu

HİS-501 Hücre yapısı ve fonksiyonları, HİS-502 Dokuların temel histolojik özellikleri

Kaynaklar

1. Bozzola JJ, Russell LD. Electron Microscopy, Second edition.1998. 2. Pavelka M, Roth J. Functional Ultrastructure: atlas of tissue biology and pathology. 2005.

Notlar

Ders sunumları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1. Hücre membranının ve organellerinin ince yapı özelliklerini bilir.
ÖÇ02 2. Hücre çekirdeği ve bileşenlerinin ince yapı özelliklerini bilir.
ÖÇ03 3. İnklüzyonları ince yapı düzeyinde tanımlar.
ÖÇ04 4. Temel dokuların ince yapı özelliklerini bilir.
ÖÇ05 5. İnce yapı fonksiyon ilişkisini kurar.
ÖÇ06 6.Hücre ve dokulardaki ince yapı değişikliklerini değerlendirebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hücre membranı ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Çekirdek ve çekirdekçik ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Hücre organelleri ince yapısı-1 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Hücre organelleri ince yapısı-2 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Hücre iskeleti ve sitoplazmik inklüzyonların ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Örtü epiteli ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Bez epiteli ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Bağ doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Kıkırdak doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Kemik doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Kas doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Sinir doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Elektron mikrografların yorumlanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Seminer Bireysel çalışma, literatür ve önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,08
AKTS 6 AKTS