HİS622 Hücre ve Dokuların İnce Yapısı Özellikleri II

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS622
Ad Hücre ve Dokuların İnce Yapısı Özellikleri II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. YURDUN KUYUCU


Dersin Amacı

İnce yapı düzeyinde hücre ve hücresel elemanları inceleme ve değerlendirme.

Dersin İçeriği

Hücre membranı, çekirdek ve sitoplazmik bileşenlerin ince yapısı, epitel dokusu, bağ dokusu, kas dokusu ve sinir dokusu ince yapısı, elektron mikroskobik fotoğrafların yorumlanması.

Dersin Ön Koşulu

Hücre ve Dokuların İnce Yapı Özellikleri I

Kaynaklar

Ross Histology, Functional Histology

Notlar

Ross Histology, Functional Histology


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hücre membranının ve organellerinin ince yapı özelliklerini bilir
ÖÇ02 Hücre çekirdeği ve bileşenlerinin ince yapı özelliklerini bilir.
ÖÇ03 İnce yapı düzeyinde inklüzyonları tanır.
ÖÇ04 Temel dokuların ince yapı özelliklerini bilir.
ÖÇ05 İnce yapı fonksiyon ilişkisini kurar.
ÖÇ06 Hücre ve dokulardaki ince yapı değişikliklerini değerlendirebilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hücre membranı ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Çekirdek ve çekirdekçik ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Hücre organelleri ince yapısı - 1 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okumaBireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Hücre organelleri ince yapısı - 2 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Hücre iskeleti ve sitoplazmik inklüzyonların ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Örtü epiteli ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Bez epiteli ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
9 Bağ doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Kıkırdak doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Kemik doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kas doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Sinir doku ince yapısı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Elektron mikrografların yorumlanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Seminer Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 21 21
Toplam İş Yükü (Saat) 125
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,00
AKTS 5 AKTS