HİS623 Organ Sistemleri Histolojisi II

6 AKTS - 3-3 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS623
Ad Organ Sistemleri Histolojisi II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-3 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SAİT POLAT


Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

Dersin İçeriği

Tez danışmanı ve anabilim dalı öğretim elemanlarının ortak görüşü ile belirlenen, alanıyla ilgili bir konuyu hazırlayarak sunumunu yapar.

Dersin Ön Koşulu

HİS 520 Organ Sistemleri Histolojisi I

Kaynaklar

HİSTOLOJİ: Konu Anlatımı ve Atlas, Michael H. ROSS

Notlar

HİSTOLOJİ: Konu Anlatımı ve Atlas, Michael H. ROSS


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Merkezi sinir sistemi kapsamındaki yapıların histolojik özelliklerini ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ02 Kardiyovasküler sistem kapsamındaki yapıların histolojik özelliklerini ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ03 Hemopoietik ve Lenfatik sistem kapsamındaki yapıların histolojik özelliklerini ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ04 Sindirim sistemi kapsamındaki organların histolojik yapılarını ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ05 Solunum sistemi kapsamındaki organların histolojik yapılarını ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ06 Üriner sistem kapsamındaki organların histolojik yapılarını ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ07 Endokrin sistem kapsamındaki organların histolojik yapılarını ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ08 Üreme sistemi kapsamındaki organların histolojik yapılarını ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ09 Duyu organlarının histolojik özelliklerini ve moleküler düzenlenmelerini bilir.
ÖÇ10 Organ sistemlerindeki yapıları mikroskobik olarak tanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Merkezi Sinir sistemi histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
2 Kardiyovasküler sistem histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
3 Lenfatik sistem histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
4 Hemopoietik sistem histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
5 Sindirim sistemi histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
6 Sindirim sistemi ile ilişkili bezlerin histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
7 Solunum sistemi histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Proje / Tasarım
9 üriner sistem histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
10 Endokrin organların histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
11 Dişi üreme sistemi histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
12 Erkek üreme sistemi histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
13 Deri ve yan oluşumları histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
14 Göz Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
15 Kulak histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 8 8
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 18 18
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 36 36
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS