HİS605 Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve İnceleme Yöntemleri

4 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS605
Ad Temel Hücre Kültürü Teknikleri ve İnceleme Yöntemleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. LEMAN SENCAR GÜNDOĞDU


Dersin Amacı

Temel hücre kültürü teknikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin İçeriği

Hücre kültürünün tanımı ve terminolojisi, adherent ve süspansiyon kültürler, primer ve sekonder kültürler, medyum ve serumlar, hücre kültürü uygulama alanları, hücre canlılığı değerlendirme kriterleri, kültürdeki hücrelere uygulanan immunositokimyasal teknikler.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Michael H. Ross, Wojciech Pawlina Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas

Notlar

Ders slaytları ve notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1. Hücre kültürü terminolojisini bilir.
ÖÇ02 2. Temel hücre kültürü teknikleri, kültürde kullanılan serum ve medyumlar hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ03 3. Adherent ve süspansiyon kültürleri tanır. Primer ve sekonder kültürler hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ04 4. Hücre kültürünün uygulama alanlarını bilir.
ÖÇ05 5. Hücre canlılığı testleri ve hücre kültüründe uygulanan immunositokimyasal yöntemler hakkında bilgi sahibidir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar. 3
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar. 2
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır. 3
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hücre kültürünün tanımı ve terminolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Hücre kültürü tipleri; adherent ve süspansiyon kültürler Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Hücre kültürü tipleri; adherent ve süspansiyon kültürler 2 Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Sekonder kültürler ve hücre hatları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Hücre kültüründe kullanılan medyumlar, serumlar, antibiyotikler Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Hücre kültüründe sterilizasyonun önemi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Hücre kültürü laboratuvarında kontaminasyon problemleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kültür ortamındaki hücrelerin dondurularak saklanması Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Hücre kültürünün kullanım alanları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Hücre kültüründe uygulanan immunohistokimyasal teknikler Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Hücre canlılığı testleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Seminer Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Hücre kültüründe kullanılan mikroskop tipleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Kültürde üretilen hücrelerin değerlendirme kriterleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 7 7
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,36
AKTS 4 AKTS