HİS606 Hücre ve Doku Biyolojisi

6 AKTS - 3-3 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS606
Ad Hücre ve Doku Biyolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-3 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ÖZGÜL TAP


Dersin Amacı

Hücre ve temel dokuların yapısal özelliklerini kavrama ve mikroskopta ayırt edebilme.

Dersin İçeriği

Hücre ve temel dokuların yapısal ve fonksiyonel özellikleri hakkında bilgi verilecek.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Micheal H.Ross

Notlar

Ders Slaytları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 1.Hücre membranı ve sitoplazmada yer alan hücre organellerinin yapı ve fonksiyonlarını bilir.
ÖÇ02 2. Hücre çekirdeği ve bileşenlerinin yapı ve fonksiyonunu bilir.
ÖÇ03 3. Epitel dokunun genel histolojik özelliklerini bilir.
ÖÇ04 4. Örtü ve bez epitelinin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini tanımlar.
ÖÇ05 5.Bağ doku tiplerini ve yapısal özelliklerini bilir.
ÖÇ06 6. Özelleşmiş bağ dokuları olan kıkırdak ve kemik dokunun yapısal özelliklerini ve fonksiyonlarını bilir.
ÖÇ07 7.Kas dokusunun yapı ve fonksiyonlarını bilir.
ÖÇ08 8. Sinir dokusunun yapı ve fonksiyonlarını bilir.
ÖÇ09 9. Hücre ve dokuları mikroskopta tanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar. 4
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hücre ve hücre organellerinin yapı ve fonksiyonları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Hücre çekirdeği ve çekirdekçiğin yapı ve fonksiyonları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Sitoplazmada yer alan mikrotübül, mikrofilament ve ara filamentlerin yapı ve fonksiyonları. Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Sitoplazmik inklüzyonlar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Dokuların genel özellikleri ve doku tipleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Örtü epitelinin yapısal özellikleri ve fonksiyonları. Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Bez epitelinin yapısal özellikleri ve fonksiyonları. Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
9 Ekstrasellüler matriksin yapısal ve fonksiyonel özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Genel bağ dokunun yapısal ve fonksiyonel özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Özelleşmiş bağ dokularından kıkırdak dokunun yapısal ve fonksiyonel özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Özelleşmiş bağ dokularından kemik dokunun yapısal ve fonksiyonel özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Kas dokusunun tipleri ve yapısal özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Sinir dokunun yapısal ve fonksiyonel özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 seminer Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları-1 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
17 Yarıyıl Sonu Sınavları-2 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 8 8
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 18 18
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 36 36
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS