HİS617 İnsan Embriyolojisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS617
Ad İnsan Embriyolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. UFUK ÖZGÜ METE


Dersin Amacı

Erkek ve dişi üreme sistemi ve hücrelerinin yapı ve işlevsel ilişkileri ile fertilizasyondan doğuma kadar insan gelişim evreleri, özellikleri, bu sırada gerçekleşen olaylar ve moleküler mekanizmaları hakkında bilgi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Üreme sistemi histolojisi, ovulasyon, fertilizasyon, implantasyonun moleküler mekanizmaları, embriyonik ve fötal dönem, plasenta, doğumsal anomaliler,

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Medikal Embriyoloji-Langman

Notlar

ders sunumları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Erkek ve dişi genital sistemi ve üreme hücrelerinin histolojik özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ02 Ovulasyon, fertilizasyon, implantasyonun oluşumu ve moleküler mekanizmalarını açıklar.
ÖÇ03 Embriyolojik ve fötal dönemin özelliklerini, önemli olaylarını ve gelişen yapıları tanımlar.
ÖÇ04 Fötal membranların ve plasentanın yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
ÖÇ05 Doğumsal anomalilerin tiplerini ve nedenlerini moleküler düzeyde açıklar.
ÖÇ06 Yardımlı üreme teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
ÖÇ07 Dersle ilgili verilen konuyu güncel bilgi kaynaklarını kullanarak araştırır ve sözlü-görsel yöntemlerle etkin olarak aktarır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 1
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir 1
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 2
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır.
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur.
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Erkek üreme sisteminin histolojik özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Dişi üreme sisteminin histolojik özellikleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Spermatogenezis Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Oogenezis Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Ovulasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Fertilizasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 İmplantasyon Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
9 Bilaminar germ diski Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 Trilaminar germ diski Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 Embriyonik dönem Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Fötal dönem Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 Fötal membranlar ve plasenta Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
14 Konjenital malformasyonlar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 IVF ve embriyo transferi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS