HİS720 Uzmanlık Alan Dersi

5 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod HİS720
Ad Uzmanlık Alan Dersi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Uzmanlik Alan
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ÖZGÜL TAP


Dersin Amacı

Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinciyle alanı ile ilgili bilgi ve becerileri öğrenme, uygulama ve paylaşma becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Doktora öğrencilerinin Histoloji ve Embriyoloji alanı ile ilgili sistematik bilgi kazanımı ve bu bilgilerin seminer, araştırma ve tez hazırlama ve sunumu aşamalarında kullanımını içerir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Micheal H. Ross

Notlar

ders slaytları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
ÖÇ02 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
ÖÇ03 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
ÖÇ04 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
ÖÇ05 Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
ÖÇ06 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İmplantasyon biyolojisi ve IVF teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Doku ve organ sistemlerinin normal gelişimi, gelişim bozuklukları ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Çalışma alanına uygun olarak, İleri düzeyde ışık ve elektron mikroskobik doku hazırlama, histokimyasal, immünohistokimyasal ve hücre kültürü tekniklerini bilir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kök hücrelerin temel özellikleri hakkında bilgi sahibidir. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Histolojik çalışmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik kuralların ve etik ilkelerin önemini bilir. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel çalışmaların planlanması ve kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Dokuları histolojik inceleme için elektron mikroskobik, immünohistokimyasal ve özel boyama teknikleri kullanarak hazırlar ve inceler
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırmalarda kullanılan teknolojik araç, cihaz ve aletleri düzeyine uygun olarak kullanır. 4
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deneysel bir çalışma planlayıp, proje olarak hazırlar.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaptığı araştırmanın sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunar ve hakemli dergilerde yayınlar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yapar. 4
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürüterek gerekli ortamlarda liderlik yapar.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak planlayıp, gerçekleştirerek istatistiksel analizlerini yapar.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında kullanır. 4
PÖÇ17 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Eleştirel düşünme, karar verme ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını araştırmalarında kullanır.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurarak, alanı ile ilgili konuları tartışır ve görüşlerini savunur. 3
PÖÇ19 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaptığı çalışmalara uygun yöntemleri seçme, uygulama ve yorumlama aşamasında ilgili disiplinlerle çalışır ve işlevsel iletişim kurar.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 histoloji ve embriyoloji alanı hakkında bilgi Literatür tarama, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
2 alanı ile ilgili literatür tarama Literatür tarama, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
3 literatürün değerlendirilmesi Literatür tarama, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
4 alanı ile ilgili literatürün sunum yöntemleri Literatür tarama, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
5 alanı ile ilgili araştırma konusu belirleme Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
6 alanı ile ilgili araştırma projesi nasıl hazırlanır Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
7 araştırmada kullanılacak yöntemler nasıl belirlenir Literatür tarama, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
8 Ara Sınav Literatür tarama, bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Proje / Tasarım
9 Yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme-1 Literatür tarama, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
10 sunum teknikleri Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
11 araştırma projesi nasıl sunulur Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
12 Tezde kullanılacak yöntemler Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme-2 Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
14 Araştırmalarda bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
15 Araştırmanın makale halinde yazılması Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları-1 Literatür tarama, bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları-2 Literatür tarama, bireysel çalışma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 5 8 40
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 5 8 40
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 10 20
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 2 10 20
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 125
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,00
AKTS 5 AKTS